Kết bạn Facebook sử dụng máy ảo NOX - FPlusScheduler
Kết bạn Facebook sử dụng máy ảo NOX - FPlusScheduler

Kết bạn Facebook sử dụng máy ảo NOX - FPlusScheduler

6/24/2019 12:17:53 PM
KẾT BẠN FACEBOOK SỬ DỤNG MÁY ẢO NOX – FPLUSSCHEDULER
 
Bạn muốn kết bạn cho các tài khoản bạn đang nuôi nhưng lại lo lắng tình trạng checkpoint, khóa tài khoản? Bạn có thể sử dụng FplusScheduler với tính năng tương tác kết bạn sử dụng máy ảo NOX, giúp bạn cá nhân hóa được thiết bị sử dụng; giảm tình trạng bị spam hay check point facebook của bạn. Nox sẽ tự động chạy theo thiết lập của bạn, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả.
 
FplusScheduler > Kết bạn
 

Bước 1: Thêm tài khoản Facebook muốn tương tác nuôi nick sử dụng máy ảo NOX

Cách 1: Thêm từng tài khoản
 • Nhập tài khoản – mật khẩu tài khoản facebook
 • Tick chọn tạo máy ảo mới cho tài khoản facebook hoặc sử dụng máy ảo có sẵn trên NOX
 • Chọn máy ảo đã có sẵn để sử dụng.
 • Click “Thêm”
 

 
Cách 2: Thêm hàng loạt tài khoản cùng lúc
 • Nhập danh sách tài khoản dưới định dạng User|Pass
 • Click “Thêm”
 

 
Danh sách tài khoản được thêm thành công:
 

 
Bước 2: Thiết lập thông tin
 • Tick chọn loại cảm xúc muốn sử dụng để tương tác hàng ngày
 • Đọc thông báo: Tick để đọc thông báo
 • Chọn loại tương tác bạn muốn:
 

 
1.     Kết bạn từ UID
 • “Kết bạn từ UID”: Tick để kết bạn từ UID
 • Chọn số UID muốn kết bạn
 • Nhập danh sách UID muốn kết bạn (mỗi dòng 1 UID)
 • Chọn thời gian delays
 

 
2.     Kết bạn theo gợi ý
 • Tick để kết bạn theo gợi ý facebook
 • Chọn số bạn bè muốn kết bạn theo gợi ý
 
3.     Xác nhận kết bạn
 • Tick để xác nhận kết bạn trên facebook
 • Chọn số bạn bè muốn xác nhận kết bạn
 • Chọn thời gian delays chạy xác nhận kết bạn
 
4.     Kết bạn mới
 • Tick để kết bạn mới trên facebook
 • Chọn số bạn bè mới muốn kết bạn
 

 
4.     Thiết lập tương tác hàng ngày
 • Chọn tài khoản muốn chạy kết bạn: Tick chọn tài khoản muốn sử dụng để chạy kết bạn
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy kêt bạn cùng lúc ( thường để là 4)
Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản trong cột danh sách tài khoản; số tài khoản muốn chạy song song bạn để là 4
 • Máy ảo NOX sẽ chạy kết bạn cùng lúc cho 4 acc đầu tiên. Sau khi chạy hết 4 tài khoản đầu, NOX sẽ chuyển sang chạy tiếp cho 4 acc còn lại trong danh sách.
 • Reset Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn sử dụng từ 5 nick facebook trở lên thì bạn tick vào ô này để chạy kết bạn liên tục và đổi ip bằng DCom
 

 
Bước 3: Thiết lập thời gian chạy kết bạn và click “Lưu & bắt đầu”
 

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn