Lập lịch backup ảnh bạn bè nâng cao
Lập lịch backup ảnh bạn bè nâng cao

Lập lịch backup ảnh bạn bè nâng cao

5/8/2019 11:53:14 AM
LẬP LỊCH BACKUP ẢNH BẠN BÈ NÂNG CAO
 
FplusScheduler hỗ trợ các bạn lập lịch backup hình ảnh bạn bè cho nhiều tài khoản cùng lúc; hỗ trợ hoạt động vượt checkpoint hình ảnh cho tài khoản facebook mỗi khi bị checkpoint. Bạn có thể thiết lập lập lịch backup ảnh bạn bè hàng ngày hoặc lặp lại liên tục.
FplusScheduler > Lập lịch theo từng tài khoản
 

Bước 1: Thiết lập “Lập lịch backup ảnh bạn bè nâng cao” và chọn tài khoản muốn lập lịch backup ảnh bạn bè nâng cao
 • Click “Thêm lịch mới”: để thiết lập lập lịch backup ảnh bạn bè nâng cao
 • Click “Tham gia nhóm”: để lập lịch backup ảnh bạn bè nâng cao
 • Click “Chọn tài khoản muốn lập lịch”: để chọn tài khoản muốn lập lịch backup ảnh bạn bè nâng cao
 

 
Thêm tài khoản muốn lập lịch backup ảnh bạn bè nâng cao:
 • Nhập cookie hoặc token của account facebook muốn lập lịch backup ảnh bạn bè nâng cao.
 • Click “Thêm”
 • Danh sách account facebook muốn lập lịch backup ảnh bạn bè đã thêm thành công
 

 
Chọn tài khoản facebook muốn lập lịch backup ảnh bạn bè nâng cao:
 • Click vào tài khoản bạn muốn lập lịch backup ảnh bạn bè nâng cao trong danh sách facebook đã thêm thành công.
 • Click “Chọn” để xác nhận chọn tài khoản đã tick trong danh sách account facebook phía trên.
 • Hoặc click “Chọn tất cả” để chọn tất cả các account facebook trong danh sách account facebook phía trên.
 

 
Bước 2: Thiết lập lập lịch backup ảnh bạn bè
 • Chọn các mục muốn backup: Backup photo, backup comment, backup message, backup uploaded photo, download photo.
 • Số ảnh muốn lấy/bạn: Chọn số ảnh bạn muốn backup trên 1 người bạn.
Bạn để 10 thì phần mềm sẽ tiến hành lấy mỗi người bạn 10 ảnh để lưu vào file backup của bạn.
 

 
 • Tick chọn: Lập lịch backup ảnh bạn bè thông qua “Giả lập / Chrome / API”
 • Chọn thời gian delays khi tiến hành backup.
 

 
Bước 3: Thiết lập thời gian chạy:
 • Chạy hàng ngày: Tick để chạy thiết lập backup ảnh bạn bè nhóm hàng ngày
 • Chạy 1 lần: Tick để chạy thiết lập trên 1 lần.
Chọn thời gian thiết lập chạy 1 lần
 

 
 • Chạy lặp lại lúc: Thiết lập chạy lặp lại thiết lập “Lập lịch backup ảnh bạn bè”
Chọn thời gian (giờ, ngày) muốn chạy lặp lại trong tuần.
 • Chạy lại liên tục sau (m): Tick chạy lặp lại thiết lập backup ảnh bạn bè tiếp theo sau (phút)
 

 
Bước 4: Chọn tài khoản lập lịch backup ảnh bạn bè và click “Thêm”
 • Danh sách tài khoản muốn lập lịch backup ảnh bạn bè: Tài khoản đã được bạn chọn để lập lịch backup ảnh bạn bè.
 • “Chọn tài khoản”: Click để chọn/ thêm các tài khoản khác bạn muốn lập lịch backup ảnh bạn bè nâng cao
 • Click “Thêm”: Hoàn thành thiết lập
 

 
Tài khoản facebook đã thiết lập Lập lịch backup ảnh bạn bè nâng cao thành công:
 • “Lịch sử”: Click để xem lại lịch sử chạy của tài khoản facebook
 • “Sửa”: Click để chỉnh sửa lại thiếp lập ban đầu
 • “Xóa”: Click để xóa tài khoản và thiết lập.
 

 
 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn