Lập lịch chia sẻ bài lên nhóm khi page có bài mới - FPlus Sheduler
Lập lịch chia sẻ bài lên nhóm khi page có bài mới - FPlus Sheduler

Lập lịch chia sẻ bài lên nhóm khi page có bài mới - FPlus Sheduler

7/11/2018 9:26:41 AM
LẬP LỊCH CHIA SẺ BÀI LÊN NHÓM KHI PAGE CÓ BÀI MỚI – FPLUS SCHEDULER
FPlus Scheduler hỗ trợ bạn lập lịch, chia sẻ các bài viết được đang lên từ một page bất kì nhanh chóng theo một thời gian được định sẵn. Bạn chỉ cần lập lịch, chọn thời gian đăng, nhập page muốn lấy bài về chia sẻ. Như vậy, bạn đã có thể chia sẻ bài viết mới lên những nhóm bạn mong muốn mà không cần ngồi trực page hay facebook.
FPlus Sheduler > Lập lịch nhóm
Bước 1: Nhập danh sách tài khoản muốn đăng bài.
  • Nhập mỗi dòng một “cookie”.
  • Nhập mỗi dòng một “token”.
  • Nhập mỗi dòng một “user|pass|cookie|token”.

 
Bước 2: Chọn nhóm muốn đăng bài share.
  • Cách 1: Chọn nhóm trong danh sách nhóm đã tham gia.

 
  • Cách 2: Nhập danh sách ID các nhóm muốn đăng các bài share.

 
Bước 3: Nhập ID Page, profile muốn share bài, thiết lập thông số về bài viết muốn chia sẻ.
 

 
Bước 4: Thiết lập các thông số thời gian và click “Lưu & bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn