Lập lịch hủy bạn bè nâng cao - FPlusScheduler
Lập lịch hủy bạn bè nâng cao - FPlusScheduler

Lập lịch hủy bạn bè nâng cao - FPlusScheduler

4/10/2019 10:10:31 AM
LẬP LỊCH HỦY BẠN BÈ NÂNG CAO
Một profile facebook chỉ cho phép tối đa 5000 bạn bè. Như vậy, FplusScheduler hỗ trợ bạn lập lịch để hủy đi những người bạn không tương tác trên Facebook. Bạn có thể lập lịch để hủy hàng ngày, hủy liên tục, quét để hủy 1 lần hay hủy lặp lại trong tuần. Sau đó, bạn có thể kết bạn với những khách hàng tiềm năng khác, hỗ trợ hoạt động bán hàng của mình.
 
FplusScheduler > Lập lịch theo từng tài khoản
 

Bước 1: Thiết lập “Lập lịch hủy bạn bè nâng cao” và chọn tài khoản muốn lập lịch hủy bạn bè nâng cao
 • Click “Thêm lịch mới”: để thiết lập lập lịch hủy bạn bè nâng cao
 • Click “Rời nhóm”: để lập lịch hủy bạn bè nâng cao
 • Click “Chọn tài khoản muốn lập lịch”: để chọn tài khoản muốn lập lịch hủy bạn bè nâng cao
 

 
Thêm tài khoản muốn lập lịch hủy bạn bè  nâng cao:
 • Nhập cookie hoặc token của account facebook muốn lập lịch hủy bạn bè nâng cao.
 • Click “Thêm”
 • Danh sách account facebook muốn lập lịch hủy bạn bè đã thêm thành công
 

 
Chọn tài khoản facebook muốn lập lịch hủy bạn bè nâng cao:
 • Click vào tài khoản bạn muốn lập lịch hủy bạn bè nâng cao trong danh sách facebook đã thêm thành công.
 • Click “Chọn” để xác nhận chọn tài khoản đã tick trong danh sách account facebook phía trên.
 • Hoặc click “Chọn tất cả” để chọn tất cả các account facebook trong danh sách account facebook phía trên.
 

 
Bước 2: Thiết lập thông tin“Lập lịch hủy bạn bè”
Thiết lập hủy bạn bè:
 • Số bạn bè muốn hủy: Tổng số bạn bè trên Facebook mà bạn muốn hủy khi đủ các điều kiện bạn đã thiết lập.
Nhập số lượng bạn bè muốn hủy.
 • Đến: Tick để chọn hủy tối đa bao nhiêu bạn bè.
Nhập số lượng bạn bè tối đa bạn muốn hủy kết bạn.
Ví dụ: Bạn để số bạn bè muốn hủy là 20. Phần mềm sẽ chạy check các điều kiện hủy kết bạn và hủy đi 20 người bạn đủ các điều kiện.
Bạn tick và mục “Đến” => Số bạn bè muốn hủy là 20 – 200; phần mềm sẽ check điều kiện và hủy từ 20-200 bạn bè đủ các điều kiện trên.
 

 
Thiết lập điều kiện hủy bạn bè:
 • Check giới tính: Chọn giới tính bạn bè bạn muốn hủy kết bạn (Male / FeMale)
 • Check số bạn bè:
Tick chọn check những người có số lượng bạn bè Lớn hơn….
Hoặc tick chọn những người có số lượng bạn bè Nhỏ hơn…
Nhập số lượng bạn bè bạn muốn vào ô Lớn hơn /Nhỏ hơn
 • Bạn chung:
Tick chọn check những người có số lượng bạn chung Lớn hơn….
Hoặc tick chọn những người có số lượng bạn chung Nhỏ hơn…
Nhập số lượng bạn chungbạn muốn vào ô Lớn hơn /Nhỏ hơn
 • Check locale: Tick và chọn hủy bạn bè với những người để ngôn ngữ là… Chọn loại ngôn ngữ bạn muốn.
 • Check bài đăng: Tick để hủy kết bạn với những người đăng nhiều hơn….bài trong một ngày
Nhập số lượng bài đăng bạn muốn
 • Check location: Tick để hủy kết bạn với những người tại..
Nhập địa điểm bạn muốn.
 • Check avatar: Tick để hủy kết bạn với những người không có avatar
 • Check home town: Tick để hủy kết bạn với những người có quê quán tại…
Nhập địa chỉ quê quán
 

 
 • Tick chọn: Lập lịch hủy bạn bè thông qua “Giả lập / Chrome / API”
 • Chọn thời gian delays khi hủy bạn bè.
 

 
Bước 3: Thiết lập thời gian chạy:
 • Chạy hàng ngày: Tick để chạy thiết lập hủy bạn bè hàng ngày
 • Chạy 1 lần: Tick để chạy thiết lập trên 1 lần.
Chọn thời gian thiết lập chạy 1 lần
 

 
 • Chạy lặp lại lúc: Thiết lập chạy lặp lại thiết lập “Lập lịch hủy bạn bè”
Chọn thời gian (giờ, ngày) muốn chạy lặp lại trong tuần.
 • Chạy lại liên tục sau (m): Tick chạy lặp lại thiết lập hủy bạn bè tiếp theo sau (phút)
 

 
Bước 4: Chọn tài khoản lập lịch hủy bạn bè và click “Thêm”
 • Danh sách tài khoản muốn lập lịch hủy bạn bè: Tài khoản đã được bạn chọn để lập lịch hủy bạn bè.
 • “Chọn tài khoản”: Click để chọn/ thêm các tài khoản khác bạn muốn lập lịch hủy bạn bè nâng cao
 • Click “Thêm”: Hoàn thành thiết lập
 

 
Tài khoản facebook đã thiết lập Lập lịch hủy bạn bè nâng cao thành công:
 • “Lịch sử”: Click để xem lại lịch sử chạy của tài khoản facebook
 • “Sửa”: Click để chỉnh sửa lại thiếp lập ban đầu
 • “Xóa”: Click để xóa tài khoản và thiết lập.
 

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn