Lập lịch hủy yêu cầu kết bạn đã gửi nâng cao - FPlusScheduler
Lập lịch hủy yêu cầu kết bạn đã gửi nâng cao - FPlusScheduler

Lập lịch hủy yêu cầu kết bạn đã gửi nâng cao - FPlusScheduler

4/10/2019 10:51:23 AM
LẬP LỊCH HỦY YÊU CẦU KẾT BẠN ĐÃ GỬI NÂNG CAO
Mỗi profile facebook được gửi tối đa 1000 yêu cầu kết bạn. Nếu đã đầy, bạn phải hủy đi rồi mới có thể kết bạn lại. FplusScheduler giúp bạn lập lịch hủy các yêu cầu kết bạn đã gửi: hủy hàng ngày; hủy 1 lần theo thời gian thiết lập; hủy liên tục trong tuần hay hủy liên tục…
Bạn có thể thiết lập sử dụng 1 lúc nhiều tài khoản.
FplusScheduler > Lập lịch theo từng tài khoản
 

Bước 1: Thiết lập “Lập lịch hủy yêu cầu kết bạn đã gửi nâng cao” và chọn tài khoản muốn lập lịch hủy yêu cầu kết bạn đã gửi nâng cao
 • Click “Thêm lịch mới”: để thiết lập lập lịch hủy yêu cầu kết bạn đã gửi nâng cao
 • Click “Rời nhóm”: để lập lịch hủy yêu cầu kết bạn đã gửi nâng cao
 • Click “Chọn tài khoản muốn lập lịch”: để chọn tài khoản muốn lập lịch hủy yêu cầu kết bạn đã gửi nâng cao
 

 
Thêm tài khoản muốn lập lịch hủy yêu cầu kết bạn đã gửi  nâng cao:
 • Nhập cookie hoặc token của account facebook muốn lập lịch hủy yêu cầu kết bạn đã gửi nâng cao.
 • Click “Thêm”
 • Danh sách account facebook muốn lập lịch hủy yêu cầu kết bạn đã gửi đã thêm thành công

 
Chọn tài khoản facebook muốn lập lịch hủy yêu cầu kết bạn đã gửi nâng cao:
 • Click vào tài khoản bạn muốn lập lịch hủy yêu cầu kết bạn đã gửi nâng cao trong danh sách facebook đã thêm thành công.
 • Click “Chọn” để xác nhận chọn tài khoản đã tick trong danh sách account facebook phía trên.
 • Hoặc click “Chọn tất cả” để chọn tất cả các account facebook trong danh sách account facebook phía trên.
 

 
Bước 2: Thiết lập thông tin“Lập lịch hủy yêu cầu kết bạn đã gửi”
 • Giới hạn số yêu cầu muốn hủy: Tổng số yêu cầu kết bạn đã gửi đi mà bạn muốn hủy.
Nhập số lượng yêu cầu kết bạn đã gửi muốn hủy.
 • Đến: Tick để chọn hủy tối đa bao nhiêu yêu cầu kết bạn đã gửi
Nhập số lượng yêu cầu kết bạn đã gửi muốn hủy tối đa
Ví dụ: Để giới hạn số yêu cầu muốn hủy là 20. Phần mềm sẽ chạy và tự động hủy đi 20 lời mời kết bạn mà bạn đã gửi.
Nếu bạn click vào mục “Đến” => Số yêu cầu kết bạn đã gửi muốn hủy là 20-200; phần mềm sẽ chạy và tự động hủy từ 20-200 số yêu cầu kết bạn đã gửi.
 

 
 • Tick chọn: Lập lịch hủy yêu cầu kết bạn đã gửi thông qua “Giả lập / Chrome / API”
 • Chọn thời gian delays khi hủy yêu cầu kết bạn đã gửi.
 

 
Bước 3: Thiết lập thời gian chạy:
 • Chạy hàng ngày: Tick để chạy thiết lập hủy yêu cầu kết bạn đã gửi hàng ngày
 • Chạy 1 lần: Tick để chạy thiết lập trên 1 lần.
Chọn thời gian thiết lập chạy 1 lần
 

 
 • Chạy lặp lại lúc: Thiết lập chạy lặp lại thiết lập “Lập lịch hủy yêu cầu kết bạn đã gửi”
Chọn thời gian (giờ, ngày) muốn chạy lặp lại trong tuần.
 • Chạy lại liên tục sau (m): Tick chạy lặp lại thiết lập hủy yêu cầu kết bạn đã gửi tiếp theo sau (phút)
 

 
Bước 4: Chọn tài khoản lập lịch hủy yêu cầu kết bạn đã gửi và click “Thêm”
 • Danh sách tài khoản muốn lập lịch hủy yêu cầu kết bạn đã gửi: Tài khoản đã được bạn chọn để lập lịch hủy yêu cầu kết bạn đã gửi.
 • “Chọn tài khoản”: Click để chọn/ thêm các tài khoản khác bạn muốn lập lịch hủy yêu cầu kết bạn đã gửi nâng cao
 • Click “Thêm”: Hoàn thành thiết lập
 

 
Tài khoản facebook đã thiết lập Lập lịch hủy yêu cầu kết bạn đã gửi nâng cao thành công:
 • “Lịch sử”: Click để xem lại lịch sử chạy của tài khoản facebook
 • “Sửa”: Click để chỉnh sửa lại thiếp lập ban đầu
 • “Xóa”: Click để xóa tài khoản và thiết lập.
 

 
 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn