Lập lịch lấy bài từ page đăng lên page bạn quản lý - FPlus Scheduler
Lập lịch lấy bài từ page đăng lên page bạn quản lý - FPlus Scheduler

Lập lịch lấy bài từ page đăng lên page bạn quản lý - FPlus Scheduler

7/11/2018 9:13:41 AM
LẬP LỊCH LẤY BÀI TỪ PAGE ĐĂNG LÊN PAGE BẠN QUẢN LÝ – FPLUS SCHEDULER
Chức năng này sẽ giúp bạn lập lịch để lấy bài từ các page khác đăng lên các page mà bạn quản lý. Bạn chỉ cần chọn page mà bạn muốn lấy nội dung về đăng, chọn giờ đăng hợp lý mà không cần ngồi trực facebook  hàng giờ.
FPlus Scheduler > Page manager Realtime
Bước 1: Nhập danh sách tài khoản muốn đăng bài.
  • Nhập mỗi dòng một “cookie”.
  • Nhập mỗi dòng một “token”.
  • Nhập mỗi dòng một “user|pass|cookie|token”.

 
Bước 2: Thiết lập lấy bài từ page khác đăng lên page bạn quản lý.

 

 
Bước 3: Thiết lập các thông số thời gian lập lịch đăng bài.


 
Bước 4: Tick chọn các bài đăng đã thiết lập và click “lưu & bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn