Lập lịch rời nhóm nâng cao - FPlusScheduler
Lập lịch rời nhóm nâng cao - FPlusScheduler

Lập lịch rời nhóm nâng cao - FPlusScheduler

4/10/2019 9:25:34 AM
 LẬP LỊCH RỜI NHÓM NÂNG CAO

Với tính năng trên, bạn có thể sử dụng nhiều tài khoản để lập lịch rời nhóm: rời nhóm hàng ngày, check rời nhóm 1 lần, rời nhóm lặp lại trong tuần hay rời nhóm liên tục… Phần mềm sẽ chạy và check các điều kiện rời nhóm bạn đã thiết lập và tự động rời các nhóm đủ điều kiện trên.
FplusScheduler > Lập lịch theo từng tài khoản
 

Bước 1: Thiết lập “Lập lịch rời nhóm nâng cao” và chọn tài khoản muốn lập lịch rời nhóm nâng cao
 • Click “Thêm lịch mới”: để thiết lập lập lịch rời nhóm nâng cao
 • Click “Rời nhóm”: để lập lịch rời nhóm nâng cao
 • Click “Chọn tài khoản muốn lập lịch”: để chọn tài khoản muốn lập lịch rời nhóm nâng cao
 

 
Thêm tài khoản muốn lập lịch rời nhóm  nâng cao:
 • Nhập cookie hoặc token của account facebook muốn lập lịch rời nhóm nâng cao.
 • Click “Thêm”
 • Danh sách account facebook muốn lập lịch rời nhóm đã thêm thành công
 

 
Chọn tài khoản facebook muốn lập lịch rời nhóm nâng cao:
 • Click vào tài khoản bạn muốn lập lịch rời  nhóm nâng cao trong danh sách facebook đã thêm thành công.
 • Click “Chọn” để xác nhận chọn tài khoản đã tick trong danh sách account facebook phía trên.
 • Hoặc click “Chọn tất cả” để chọn tất cả các account facebook trong danh sách account facebook phía trên.
 

 
Bước 2: Thiết lập thông tin“Lập lịch rời nhóm”
Thiết lập rời nhóm:
 • Tổng số nhóm muốn rời: Tổng số nhóm trên facebook mà bạn muốn rời khi khi thiết lập đủ điều kiện.
Nhập số lượng nhóm bạn muốn rời.
 • Đến: Tick để chọn rời đến tối đa bao nhiêu nhóm.
Nhập số lượng nhóm tối đa bạn muốn rời.
Ví dụ: Bạn để tổng số nhóm muốn rời là 20. Phần mềm sẽ check điều kiện và rời 20 nhóm cho bạn.
Bạn để tổng số nhóm muốn rời là 20 đến 200, phần mềm sẽ check điều kiện và rời từ 20 đến tối đa là 200 nhóm thỏa mãn điều kiện bạn thiết lập.
 • Ngăn không cho thêm lại: Tick để ngăn các thành viên thêm lại bạn vào nhóm.
 

 
Thiết lập điều kiện rời nhóm:
 • Rời nhóm phải duyệt: Tick để rời các nhóm phải duyệt bài khi đăng.
 • Rời nhóm không cho đăng bài: Tick để rời nhóm không cho đăng bài lên nhóm.
 • Rời nhóm bán hàng: Tick để rời các nhóm để chế độ bán hàng
 • Rời nhóm có privacy: Tick để rời các nhóm có thiết lập:
 • : Nhóm mở
 • : Nhóm đóng
 • : Nhóm bí mật
 • Rời nhóm không có bài đăng trong (ngày): Tick để chọn rời các nhóm hiện không có bài đăng trong…ngày.
Nhập số ngày muốn check.
 • Check locale: Tick để rời các nhóm để ngôn ngữ…
Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn check trong các nhóm.
 • Rời nhóm có số thành viên lớn hơn: Chọn số lượng thành viên…
 • Rời nhóm có số thành viên nhỏ hơn: Chọn số lượng thành viên ..
 

 
 • Tick chọn: Lập lịch rời nhóm thông qua “Giả lập / Chrome / API”
 • Chọn thời gian delays khi rời nhóm.
 

 
Bước 3: Thiết lập thời gian chạy:
 • Chạy hàng ngày: Tick để chạy thiết lập rời nhóm hàng ngày
 • Chạy 1 lần: Tick để chạy thiết lập trên 1 lần.
Chọn thời gian thiết lập chạy 1 lần
 

                                                                           
 • Chạy lặp lại lúc: Thiết lập chạy lặp lại thiết lập “Lập lịch rời nhóm”
Chọn thời gian (giờ, ngày) muốn chạy lặp lại trong tuần.
 • Chạy lại liên tục sau (m): Tick chạy lặp lại thiết lập rời nhóm tiếp theo sau (phút)
 

 
Bước 4: Chọn tài khoản lập lịch rời nhóm và click “Thêm”
 • Danh sách tài khoản muốn lập lịch rời nhóm: Tài khoản đã được bạn chọn để lập lịch rời nhóm.
 • “Chọn tài khoản”: Click để chọn/ thêm các tài khoản khác bạn muốn lập lịch rời nhóm nâng cao
 • Click “Thêm”: Hoàn thành thiết lập
 

 
Tài khoản facebook đã thiết lập Lập lịch rời nhóm nâng cao thành công:
 • “Lịch sử”: Click để xem lại lịch sử chạy của tài khoản facebook
 • “Sửa”: Click để chỉnh sửa lại thiếp lập ban đầu
 • “Xóa”: Click để xóa tài khoản và thiết lập.
 

 
  

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn