Lập lịch tham gia nhóm nâng cao - FPlusScheduler
Lập lịch tham gia nhóm nâng cao - FPlusScheduler

Lập lịch tham gia nhóm nâng cao - FPlusScheduler

4/9/2019 4:50:12 PM
LẬP LỊCH THAM GIA NHÓM NÂNG CAO

FplusScheduler với tính năng lập lịch tham gia nhóm nâng cao, hỗ trợ bạn thiết lập tham gia nhóm trên facebookcho nhiều tài khoản cùng lúc. Bạn có thể tham gia nhóm theo ID nhóm bạn muốn, tham gia nhóm theo gợi ý facebook hay tìm kiếm nhóm tham gia theo từ khóa.
Đồng thời, bạn cũng có thể thiết lập điều kiện để lọc các nhóm trên; thiết lập thời gian chạy cho các tài khoản: chạy tham gia nhóm hàng ngày; tham gia nhóm một lần theo đúng thời gian cài đặt; tham gia nhóm liên tục hay lặp lại trong tuần.
FplusScheduler > Lập lịch theo từng tài khoản
 

Bước 1: Thiết lập “Lập lịch tham gia nhóm nâng cao” và chọn tài khoản muốn lập lịch tham gia nhóm nâng cao
 • Click “Thêm lịch mới”: để thiết lập lập lịch tham gia nhóm nâng cao
 • Click “Tham gia nhóm”: để lập lịch tham gia nhóm nâng cao
 • Click “Chọn tài khoản muốn lập lịch”: để chọn tài khoản muốn lập lịch tham gia nhóm nâng cao
 

 
Thêm tài khoản muốn lập lịch tham gia nhóm  nâng cao:
 • Nhập cookie hoặc token của account facebook muốn lập lịch tham gia nhóm nâng cao.
 • Click “Thêm”
 • Danh sách account facebook muốn lập lịch tham gia nhóm đã thêm thành công
 

 
Chọn tài khoản facebook muốn lập lịch tham gia nhóm nâng cao:
 • Click vào tài khoản bạn muốn lập lịch tham gia nhóm nâng cao trong danh sách facebook đã thêm thành công.
 • Click “Chọn” để xác nhận chọn tài khoản đã tick trong danh sách account facebook phía trên.
 • Hoặc click “Chọn tất cả” để chọn tất cả các account facebook trong danh sách account facebook phía trên.
 

 
Bước 2: Thiết lập thông tin“Lập lịch tham gia nhóm”
Thiết lập tham gia nhóm:
 • Tham gia nhóm theo ID: Tick để tham gia nhóm trong danh sách ID nhóm
Nhập danh sách Id nhóm muốn tham gia.
 • Tham gia nhóm theo gợi ý Facebook: Tick để tham gia các nhóm theo gợi ý của facebook.
 • Tham gia nhóm theo từ khóa: Tick để tham gia các nhóm có chứa các từ khóa sau ở tên nhóm.
Nhập từ khóa muốn tìm kiếm nhóm.
 

 
 • Tổng số nhóm muốn tham gia: Nhập tổng số nhóm bạn muốn tham gia.
Thiết lập điều kiện nhóm:
 • Gia nhập nhóm có locale: Tick để tham gia nhóm có ngôn ngữ…
Chọn ngôn ngữ bạn muốn tìm kiếm trong mục “ALL”.
 • Gia nhập nhóm có location: Tick để tham gia nhóm có vị trí:…
Nhập vị trí vào ô trống bên cạnh.
 • Không gia nhập nhóm phải duyệt khi đăng bài: Tick để loại bỏ, không gia nhập các nhóm phải duyệt khi đăng bài.
 • Không gia nhập nhóm công khai bán hàng: Tick để không tham gia các nhóm để bán hàng công khai.
 • Gia nhập những nhóm có số thành viên lớn hơn:…
Chọn số lượng thành viên của nhóm
 • Gia nhập những nhóm có privacy: Tick chọn loại nhóm bạn muốn tham gia
 • Nhóm công khai
 • Nhóm kín
 • Nhóm bí mật
 • Trả lời câu hỏi: Nhập câu hỏi để trả lời câu hỏi của các nhóm khi muốn gia nhập nhóm.
 

 
 • Tick chọn: Lập lịch tham gia nhóm thông qua “Giả lập / Chrome / API”
 • Chọn thời gian delays khi tham gia nhóm.
 

 
Bước 3: Thiết lập thời gian chạy:
 • Chạy hàng ngày: Tick để chạy thiết lập tham gia nhóm hàng ngày
 • Chạy 1 lần: Tick để chạy thiết lập trên 1 lần.
Chọn thời gian thiết lập chạy 1 lần
 

 
 • Chạy lặp lại lúc: Thiết lập chạy lặp lại thiết lập “Lập lịch tham gia nhóm”
Chọn thời gian (giờ, ngày) muốn chạy lặp lại trong tuần.
 • Chạy lại liên tục sau (m): Tick chạy lặp lại thiết lập tham gia nóm tiếp theo sau (phút)
 

 
Bước 4: Chọn tài khoản lập lịch tham gia nhóm và click “Thêm”
 • Danh sách tài khoản muốn lập lịch tham gia nhóm: Tài khoản đã được bạn chọn để lập lịch tham gia nhóm.
 • “Chọn tài khoản”: Click để chọn/ thêm các tài khoản khác bạn muốn lập lịch tham gia nhóm nâng cao
 • Click “Thêm”: Hoàn thành thiết lập
 

 
Tài khoản facebook đã thiết lập Lập lịch tham gia nhóm nâng cao thành công:
 • “Lịch sử”: Click để xem lại lịch sử chạy của tài khoản facebook
 • “Sửa”: Click để chỉnh sửa lại thiếp lập ban đầu
 • “Xóa”: Click để xóa tài khoản và thiết lập.
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn