Lập lịch tương tác bạn bè nâng cao - FPlusScheduler
Lập lịch tương tác bạn bè nâng cao - FPlusScheduler

Lập lịch tương tác bạn bè nâng cao - FPlusScheduler

4/9/2019 4:54:47 PM
LẬP LỊCH TƯƠNG TÁC BẠN BÈ NÂNG CAO

Khi sử dụng tính năng lập lịch tương tác bạn bè nâng cao, bạn có thể thiết lập tương tác like, comment với bạn bè trên facebook; lập lịch cho hoạt động tương tác này: chạy hàng ngày, chạy 1 lần hay lặp lại hàng tuần theo thiết lập…
Bạn có thể thiết lập và sử dụng nhiều tài khoản cùng lúc, giúp tiết kiệm thời gian và công sức; đem lại hiệu quả cao.
FplusScheduler > Lập lịch theo từng tài khoản
 

Bước 1: Thiết lập “Lập lịch tương tác bạn bè nâng cao” và chọn tài khoản muốn lập lịch tương tác bạn bè nâng cao
 • Click “Thêm lịch mới”: để thiết lập lập lịch tương tác bạn bè nâng cao
 • Click “Tương tác bạn bè”: để lập lịch tương tác bạn bè nâng cao
 • Click “Chọn tài khoản muốn lập lịch”: để chọn tài khoản muốn lập lịch tương tác bạn bè nâng cao
                                 

 
Thêm tài khoản muốn lập lịch tương tác bạn bè  nâng cao:
 • Nhập cookie hoặc token của account facebook muốn lập lịch tương tác bạn bè nâng cao.
 • Click “Thêm”
 • Danh sách account facebook muốn lập lịch tương tác bạn bè đã thêm thành công
 

 
Chọn tài khoản facebook muốn lập lịch tương tác bạn bè nâng cao:
 • Click vào tài khoản bạn muốn lập lịch tương tác bạn bè nâng cao trong danh sách facebook đã thêm thành công.
 • Click “Chọn” để xác nhận chọn tài khoản đã tick trong danh sách account facebook phía trên.
 • Hoặc click “Chọn tất cả” để chọn tất cả các account facebook trong danh sách account facebook phía trên.
 

 
Bước 2: Thiết lập thông tin“Lập lịch tương tác bạn bè”
Thiết lập like:
 • Like bạn bè có bài mới: Tick để like các bài mới của bạn bè trên facebook.
Chọn số lượng bài mới muốn like.
 • Theo bài viết: Tick để like bài mới của bạn bè theo cảm xúc của bài viết
 • Tương tác random bạn bè: Tick để tương tác like, comment random bạn bè trong danh sách.
 

 
Thiết lập comment:
 • Comment vào bài bạn bè: Tick để comment vào bài viết của bạn bè.
Chọn số lượng bài viết comment.
 • Nhập nội dung comment.
 • Comment theo cảm xúc: Tick để comment bài của bạn bè theo cảm xúc của bài viết.
 • Xóa comment sau khi comment: Tick để xóa comment sau khi đã comment thành công.
 • Chọn ảnh : Click để chọn và tải ảnh mà bạn muốn comment lên phần mềm.
 

 
Comment bằng sticker:
 • Click “Insert Sticker” để chọn sticker muốn chèn vào comment.
 • Chọn nhóm Sticker
 • Chọn sticker bạn muốn comment
 • “Xác nhận”: Xác nhận chọn các sticker trên để comment
 

 
 • Chọc bạn bè: Tick để chọc bạn bè trên facebook
Chọn số lượng bạn bè muốn chọc.
 • Like avatar: Tick để like avatar bạn bè
Chọn số lượng avatar muốn like
 

 
 • Tick chọn: Lập lịch tương tác bạn bè thông qua “Giả lập / Chrome / API”
 • Chọn thời gian delays khi tương tác bạn bè.
 

 
Bước 3: Thiết lập thời gian chạy:
 • Chạy hàng ngày: Tick để chạy thiết lập tương tác bạn bè hàng ngày
 • Chạy 1 lần: Tick để chạy thiết lập trên 1 lần.
Chọn thời gian thiết lập chạy 1 lần
 

 
 • Chạy lặp lại lúc: Thiết lập chạy lặp lại thiết lập “Lập lịch tương tác bạn bè”
Chọn thời gian (giờ, ngày) muốn chạy lặp lại trong tuần.
 • Chạy lại liên tục sau (m): Tick chạy lặp lại thiết lập tương tác bạn bè sau (phút)
 

 
Bước 4: Chọn tài khoản lập lịch tương tác bạn bè và click “Thêm”
 • Danh sách tài khoản muốn lập lịch tương tác bạn bè: Tài khoản đã được bạn chọn để lập lịch tương tác bạn bè.
 • “Chọn tài khoản”: Click để chọn/ thêm các tài khoản khác bạn muốn lập lịch tương tác bạn bè  nâng cao
 • Click “Thêm”: Hoàn thành thiết lập
 

 
Tài khoản facebook đã thiết lập Lập lịch tương tác bạn bè nâng cao thành công:
 • “Lịch sử”: Click để xem lại lịch sử chạy của tài khoản facebook
 • “Sửa”: Click để chỉnh sửa lại thiếp lập ban đầu
 • “Xóa”: Click để xóa tài khoản và thiết lập.
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn