Lập lịch xác nhận kết bạn nâng cao - FPlusScheduler
Lập lịch xác nhận kết bạn nâng cao - FPlusScheduler

Lập lịch xác nhận kết bạn nâng cao - FPlusScheduler

4/9/2019 4:58:29 PM
LẬP LỊCH XÁC NHẬN KẾT BẠN NÂNG CAO
FplusScheduler hỗ trợ bạn lập lịch xác nhận  lời mời kết bạn nâng cao. Bên cạnh việc bạn có thể thiết lập điều kiện để lọc lời mời kết bạn, bạn còn có thể lập lịch để thực hiện hoạt động này: Chạy hàng ngày; chạy 1 lần hay lặp lại liên tục trong tuần…Tiết kiệm thời gian và công sức cho bạn.
FplusScheduler > Lập lịch theo từng tài khoản
 

Bước 1: Thiết lập “Lập lịch kết bạn nâng cao” và chọn tài khoản muốn lập lịch xác nhận kết bạn nâng cao
 • Click “Thêm lịch mới”: để thiết lập lập lịch xác nhận kết bạn nâng cao
 • Click “Xác nhận kết bạn”: để lập lịch xác nhận kết bạn nâng cao
 • Click “Chọn tài khoản muốn lập lịch”: để chọn tài khoản muốn lập lịch xác nhận kết bạn nâng cao
 

 
Thêm tài khoản muốn lập lịch xác nhận kết bạn nâng cao:
 • Nhập cookie hoặc token của account facebook muốn lập lịch xác nhận kết bạn nâng cao.
 • Click “Thêm”
 • Danh sách account facebook muốn lập lịch xác nhận kết bạn đã thêm thành công
 

 
Chọn tài khoản facebook muốn lập lịch xác nhận kết bạn nâng cao:
 • Click vào tài khoản bạn muốn lập lịch xác nhận kết bạn nâng cao trong danh sách facebook đã thêm thành công.
 • Click “Chọn” để xác nhận chọn tài khoản đã tick trong danh sách account facebook phía trên.
 • Hoặc click “Chọn tất cả” để chọn tất cả các account facebook trong danh sách account facebook phía trên.
 

 
Bước 2: Thiết lập thông tin“Lập lịch xác nhận kết bạn”
 • Số yêu cầu muốn xác nhận: Chọn số yêu cầu muốn xác nhận làm bạn bè
 • Tick chọn các điều kiện để kiểm tra và xác nhận kết bạn.
 • Xóa yêu cầu không thỏa mãn điều kiện: Xóa các lời mời kết bạn gửi đến không thỏa mãn các điều kiện bạn đã thiết lập.
 

 
 • Tick chọn: Lập lịch kết bạn thông qua “Giả lập / Chrome / API”
 • Chọn thời gian delays khi xác nhận lời mời kết bạn.
 

 
Bước 3: Thiết lập thời gian chạy:
 • Chạy hàng ngày: Tick để chạy thiết lập xác nhận kết bạn hàng ngày
 • Chạy 1 lần: Tick để chạy thiết lập trên 1 lần.
Chọn thời gian thiết lập chạy 1 lần
 

 
 • Chạy lặp lại lúc: Thiết lập chạy lặp lại thiết lập ” Lập lịch xác nhận kết bạn”
Chọn thời gian (giờ, ngày) muốn chạy lặp lại trong tuần.
 • Chạy lại liên tục sau (m): Tick chạy lặp lại thiết lập xác nhận kết bạn này sau (phút)
 

 
Bước 4: Chọn tài khoản lập lịch  xác nhận kết bạn và click “Thêm”
 • Danh sách tài khoản muốn lập lịch xác nhận kết bạn: Tài khoản đã được bạn chọn để lập lịch xác nhận kết bạn.
 • “Chọn tài khoản”: Click để chọn/ thêm các tài khoản khác bạn muốn lập lịch xác nhận kết bạn nâng cao
 • Click “Thêm”: Hoàn thành thiết lập
 

 
Tài khoản facebook đã thiết lập Xác nhận kết bạn nâng cao thành công:
 • “Lịch sử”: Click để xem lại lịch sử chạy của tài khoản facebook
 • “Sửa”: Click để chỉnh sửa lại thiếp lập ban đầu
 • “Xóa”: Click để xóa tài khoản và thiết lập.
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn