Nuôi nick Facebook bằng Chrome - FPlusSheduler
Nuôi nick Facebook bằng Chrome - FPlusSheduler

Nuôi nick Facebook bằng Chrome - FPlusSheduler

10/8/2018 5:01:40 PM
NUÔI NICK FACEBOOK BẰNG CHROME - FPLUSSHEDULER
 
FPlusSheduler giúp bạn thiết lập like, comment, kết bạn… (tương tác nuôi nick facebook) hàng ngày. Bạn có thể thiết lập like, comment,kết bạn… và lưu lại những thiết lập này, cài đặt tương tác lặp lại để tương tác lặp lại hàng ngày cho nick facebook của mình.
Với tài khoản mới tạo tương tác ít trong 1 > 2 tuần:
 • Thêm nick vào trình duyệt với extensions Get Cookie For FPlus
 • Thiết lập like 1>3 bài + xác nhận kết bạn trong 1>2 tuần.
Với tài khoản bình thường hoặc sau 1>2 tuần tương tác ít:
 • Like status bạn bè: mỗi ngày 5 lượt like ngẫu nhiên khoảng cách 200-300s.
 • Like bài viết của nhóm: mỗi ngày like ngẫu nhiên 5 bài của nhóm khoảng cách 200-300s.
 • Comment vào bài viết Group: mỗi ngày 1-3 comment.
 • Kết bạn theo gợi ý 5-10 người.
 • Gửi yêu cầu kết bạn  <100 người, nếu cần thiết thì sử dụng còn bạn không khai thác bán hàng qua profile thì bỏ qua (nick mới kết bạn với uid lạ rất dễ bị checkpoint).
 • Đăng bài lên tường cá nhân: mỗi ngày từ 1-3 bài.
 • Có thể sử dụng Dcom cho mỗi lần tương tác khi nuôi >5 nick (nếu số lượng nick lớn).
FPlus Sheduler > Tương tác nuôi nick.

Bước 1: Nhập danh sách nick muốn thiết lập tương tác nuôi nick.
 

 
Bước 2: Thiết lập tương tác hàng ngày.
 • Thiết lập like, comment bạn bè, nhóm facebook. (Các bạn chỉ nên like, comment từ 3-5 người bạn cho 1 nick FB trong 1 ngày đối với những nick FB mới).

 
Like, comment theo cảm xúc bài viết được thiết lập sẵn của FPlusSheduler.

 
Click chọn like reaction, comment mẫu được thiết lập sẵn. 
Nhập nội dung muốn comment. Có thể nhập nhiều nội dung comment, mỗi nội dung cách nhau bởi dấu “|” dưới dạng “a|b|c”.
Ngoài ra, bạn có thể comment bằng sticker. 
 • Thiết lập kết bạn trên facebook. (Đối với nick FB mới bạn chỉ nên tương tác like, comment, xác nhận kết bạn, không nên kết bạn qua UID, xác nhận kết bạn từ 3-5 người trong 1 ngày).

 
 • Thiết lập join nhóm trên facebook.

 
 • Thiết lập xác nhận kết bạn và mời bạn bè vào nhóm.

 
Bước 3: Thiết lập đăng bài.
 • Nhập nội dung bài đăng.
 • Chọn phương thức đăng bài: đăng ảnh, đăng status, đăng link & bài viết…
 • Click “Thêm”.

 
 • Thiết lập lấy bài viết từ pageID, UID.

 
Bước 4: Thiết lập các tương tác hàng ngày khác.
 • Gửi tin nhắn bạn bè.
 • Chúc mừng sinh nhật bạn bè.

 
 • Like bài mới trên page.
 • Mời bạn bè like page.

 
Bước 5: Thiết lập tương tác nuôi nick Facebook.
 • Nếu bạn sử dụng 5 nick facebook trở lên, bạn tick “Reset Dcom” để tương tác liên tục và đổi ip bằng DCom.
 • Tick “Ưu tiên sử dụng cookie” để sử dụng cookie trong quá trình tương tác, giúp hạn chế tình trạng bị checkpoint trên facebook.
 • Tick “Tương tác lại” để lặp lại tương tác theo thời gian nhất định.
 

 
Bước 6: Lựa chọn tài khoản chạy tương tác.
Thiết lập các thông số thời gian.
Click “Nuôi bằng Chrome” để chạy tương tác nuôi nick facebook thông qua Chrome. Bạn có thể theo dõi quá trình tương tác thông qua tab Chrome này. Giúp bạn hạn chế tình trạng bị checkpoint hay khóa tài khoản facebook mới thành lập.


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn