Quản lý comment inbox nhiều tài khoản và page facebook - FPlus Scheduler
Quản lý comment inbox nhiều tài khoản và page facebook - FPlus Scheduler

Quản lý comment inbox nhiều tài khoản và page facebook - FPlus Scheduler

7/9/2018 12:03:48 PM
QUẢN LÝ COMMENT INBOX NHIỀU TÀI KHOẢN VÀ PAGE FACEBOOK- FPLUSSCHEDULER
FPlus Scheduler giúp bạn quản lý inbox, comment trong page hay trên trang cá nhân của bạn, bao gồm cả những tin nhắn, comment đã đọc hay chưa đọc. Làm hạn chế khả năng bạn chưa tương tác trả lời cho khách hàng của mình.
FPlus Scheduler > Quản lý inbox
Bước 1: Nhập danh sách tài khoản muốn quản lý và click “Thêm account”.
  • Nhập mỗi dòng một token.
  • Nhập mỗi dòng một cookie.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng user|pass|cookie|token.
Chọn tài khoản muốn quản lý.
 

 
Bước 2: Tick để chọn quản lý inbox, comment hay inbox, comment chưa đọc trên tài khoản facebook.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn