Sử dụng Proxy Ssh trong các chức năng của FPlusSheduler
Sử dụng Proxy Ssh trong các chức năng của FPlusSheduler

Sử dụng Proxy Ssh trong các chức năng của FPlusSheduler

7/17/2018 5:24:06 PM
SỬ DỤNG PROXY SSH TRONG CÁC CHỨC NĂNG CỦA FPLUS SHEDULER
Khi sử dụng Proxy Ssh trong các chức năng của FPlus Sheduler giúp cho tài khoản facebook của bạn sử dụng các ip của proxy, từ đó tránh dùng nhiều tài khoản cùng 1 ip. Bạn có thể sử dụng 1 tài khoản 1 proxy ssh hoặc 5 tài khoản 1 proxy ssh.
1. Tương tác nuôi nick
Cách 1: Nhập danh sách tài khoản theo định dạng chứa “Ssh” và “Proxy”.


 
Cách 2: Click chuột trái vào tài khoản facebook trong danh sách nick chọn “Edit proxy SSH” để thêm Proxy Ssh vào trình đăng nhập và nhập SSH. 
2.  Tương tác RealTime (Thả tim)
Cách 1: Nhập danh sách tài khoản theo định dạng chứa “Ssh” và “Proxy”.


 
Cách 2: Click chuột trái vào tài khoản facebook trong danh sách nick chọn “Edit proxy SSH” để thêm Proxy Ssh vào trình đăng nhập và nhập SSH.
3. Page manager RealTime
Cách 1: Nhập danh sách tài khoản theo định dạng chứa “Ssh” và “Proxy”.Cách 2: Click chuột trái vào tài khoản facebook trong danh sách nick chọn “Edit proxy SSH” để thêm Proxy Ssh vào trình đăng nhập và nhập SSH. 
4. Group RealTime
Cách 1: Nhập danh sách tài khoản theo định dạng chứa “Ssh” và “Proxy”.Cách 2: Click chuột trái vào tài khoản facebook trong danh sách nick chọn “Edit proxy SSH” để thêm Proxy Ssh vào trình đăng nhập và nhập SSH. 
 
 
5. Lập lịch nhóm
Cách 1: Nhập danh sách tài khoản theo định dạng chứa “Ssh” và “Proxy”.Cách 2: Click chuột trái vào tài khoản facebook trong danh sách nick chọn “Edit proxy SSH” để thêm Proxy Ssh vào trình đăng nhập và nhập SSH. 
 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn