Tham gia nhóm sử dụng máy ảo Nox - FPlusScheduler
Tham gia nhóm sử dụng máy ảo Nox - FPlusScheduler

Tham gia nhóm sử dụng máy ảo Nox - FPlusScheduler

6/24/2019 2:05:37 PM
THAM GIA NHÓM SỬ DỤNG MÁY ẢO NOX – FPLUSSCHEDULER
 
FplusScheduler giúp bạn chạy tham gia nhóm sử dụng máy ảo nox, hỗ trợ bạn nuôi nick facebook, tránh gặp tình trạng check point hay khóa tài khoản facebook. Máy ảo Nox sẽ giúp cá nhân hóa các thiết bị sử dụng, giảm tình trạng checkpoint hay khóa tài khoản facebook.
FplusScheduler > Tương tác trên máy ảo
 

Bước 1: Thêm tài khoản Facebook muốn tham gia nhóm sử dụng máy ảo NOX

Cách 1: Thêm từng tài khoản
 • Nhập tài khoản – mật khẩu tài khoản facebook
 • Tick chọn tạo máy ảo mới cho tài khoản facebook hoặc sử dụng máy ảo có sẵn trên NOX
 • Chọn máy ảo đã có sẵn để sử dụng.
 • Click “Thêm”
 

 
Cách 2: Thêm hàng loạt tài khoản cùng lúc
 • Nhập danh sách tài khoản dưới định dạng User|Pass
 • Click “Thêm”
 

 
Danh sách tài khoản được thêm thành công:
 

 
Bước 2: Thiết lập thông tin
 • Tick chọn loại cảm xúc muốn sử dụng để tương tác hàng ngày
 • Đọc thông báo: Tick để đọc thông báo
 • Chọn loại tương tác bạn muốn:
 

 
1.     Join nhóm theo Id
 • Join nhóm theo Id: Tick để tham gia nhóm theo danh sách GroupId có sẵn
 • Nhập danh sách GroupId muốn join (để mỗi dòng một Id)
 • Chọn số nhóm muốn tham gia
 • Chọn thời gian delays chạy join nhóm
 

 
2.     Join nhóm theo từ khóa:
 • Join nhóm theo từ khóa: Tick để join nhóm theo từ khóa
 • Chọn số nhóm muốn join
 • Nhập từ khóa của nhóm muốn join
 
3.      Join theo gợi ý:
 • Join theo gợi ý: Tick để join nhóm gợi ý trên facebook
 • Chọn số nhóm muốn join
 

 
4.     Thiết lập tương tác hàng ngày
 • Chọn tài khoản muốn chạy join nhóm: Tick chọn tài khoản muốn sử dụng để chạy join nhóm
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy join nhóm cùng lúc ( thường để là 4)
Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản trong cột danh sách tài khoản; số tài khoản muốn chạy song song bạn để là 4
 • Máy ảo NOX sẽ chạy join nhóm cùng lúc cho 4 acc đầu tiên. Sau khi chạy hết 4 tài khoản đầu, NOX sẽ chuyển sang chạy tiếp cho 4 acc còn lại trong danh sách.
 • Reset Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn sử dụng từ 5 nick facebook trở lên thì bạn tick vào ô này để chạy join nhóm liên tục và đổi ip bằng DCom
 

 
Bước 3: Thiết lập thời gian chạy join nhóm và click “Lưu & bắt đầu”
 

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn