Thay đổi thông tin tài khoản bằng Chrome - FPlusSheduler
Thay đổi thông tin tài khoản bằng Chrome - FPlusSheduler

Thay đổi thông tin tài khoản bằng Chrome - FPlusSheduler

10/9/2018 11:41:34 AM
THAY ĐỔI THÔNG TIN TÀI KHOẢN BẰNG CHROME – FPLUSSHEDULER
Tính năng này giúp bạn thay đổi thông tin tài khoản cá nhân của mình như tên, avatar, cover và các thông tin cá nhân khác (password, trường học, địa chỉ, nơi làm việc…)
FPlusSheduler > Change info
 
Bước 1: Nhập danh sách account muốn thay đổi thông tin tài khoản.
  • Nhập mỗi dòng một “cookie”.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “user|pass”.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “user|pass|cookie|token”.
 

 
Bước 2: Thiết lập thay đổi thông tin tài khoản.
  • Lấy thông tin từ danh sách UID: nhập danh sách UID muốn lấy thông tin.
Tick và chọn số lượng bài viết và album muốn copy từ UID này.
  • Hoặc nhập “họ - tên” muốn thay đổi. “Họ - tên” được thay đổi của bạn sẽ được chọn random trong danh sách này.
 

 
  • Lựa chọn folder ảnh avatar, cover muốn thay đổi. Cover và avatar được thay đổi của bạn sẽ được lựa chọn random trong folder ảnh này.
 

 
Bước 3: Thiết lập các thay đổi các thông tin khác (thay đổi password, trường học, địa chỉ, công việc….)
 

 
  • Tick “tạm dừng khi gặp checkpoint” để tạm dừng khi tài khoản của bạn gặp checkpoint.
  • Nếu bạn thay đổi thông tin cho 5 tài khoản trở lên thì bạn nên dùng DCom, tick vào mục “Reset DCom &HMA” để thay đổi thông tin liên tục và đổi ip bằng DCom, HMA.
  • Tick “Sử dụng Chrome” để thay đổi thông tin tài khoản bằng Chrome.
 

 
Bước 4: Thay đổi các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.
 

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn