Tự động like & comment bài mới bạn bè, page, group realtime
Tự động like & comment bài mới bạn bè, page, group realtime

Tự động like & comment bài mới bạn bè, page, group realtime

5/19/2017 9:05:38 AM
  • Tự động like & comment bài mới của bạn bè realtime
FPlusScheduler > Tương tác RealTime:

 
Bước 1: Nhập tài khoản và mật khẩu facebook, ấn thêm để thêm tài khoản
Bước 2: Tích chọn like bài mới của bạn bè
Bước 3: Tích chọn comment bài bài mới của bạn bè và nhập nội dung comment. Chọn ảnh nếu muốn thêm ảnh cùng nội dung comment
Bước 4: Ấn lưu và bắt đầu
auto-like-comment-bai-moi-ban-be-realtime
  • Tự động like & comment bài mới trong nhóm realtime
Bước 1: Click vào like bài mới trong nhóm
Bước 2: Click chọn comment bài mới trong nhóm và nhập nội dung, chọn ảnh nếu muốn
Bước 3: Nhập ID nhóm, mỗi dòng 1 ID nhóm
Bước 4: Ấn lưu & bắt đầu
tu-dong-like-comment-bai-moi-trong-nhom
  • Tự động like & comment bài mới trong page realtime
Bước 1: Click vào like bài mới trong page
Bước 2: Click chọn comment bài mới trong page và nhập nội dung, chọn ảnh nếu muốn
Bước 3: Nhập ID nhóm, mỗi dòng 1 ID page
Bước 4: Ấn lưu & bắt đầu
auto-like-comment-bai-moi-page-realtime

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn