Tự động trả lời tin nhắn trong tài khoản cá nhân facebook  - FPlus Scheduler
Tự động trả lời tin nhắn trong tài khoản cá nhân facebook  - FPlus Scheduler

Tự động trả lời tin nhắn trong tài khoản cá nhân facebook - FPlus Scheduler

Overall ratings: 1 | Rating: 5 out of 5
7/9/2018 9:08:41 AM
TỰ ĐỘNG TRẢ LỜI TIN NHẮN TRONG TÀI KHOẢN CÁ NHÂN FACEBOOK – FPLUSSCHEDULER
FPlus Scheduler > Tương tác RalTime 
Bước 1: Nhập danh sách quản lý Group RealTime.
  • Mỗi dòng một token.
  • Mỗi dòng một cookie.
  • Mỗi dòng một user|pass|cookie|token.

 
Bước 2: Nhập nội dung tin nhắn bạn muốn tự động trả lời.


 
Bước 3: Chọn tin gửi tự động, thiết lập các thông số và click “lưu & bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn