Tự động trả lời tin nhắn trong tài khoản cá nhân facebook - FPlus Scheduler
Tự động trả lời tin nhắn trong tài khoản cá nhân facebook - FPlus Scheduler

Tự động trả lời tin nhắn trong tài khoản cá nhân facebook - FPlus Scheduler

7/9/2018 9:13:47 AM
TỰ ĐỘNG TRẢ LỜI TIN NHẮN TRONG TÀI KHOẢN CÁ NHÂN FACEBOOK – FPLUSSCHEDULER
Đối với một số trường hợp do bận mà bạn không thể rep ngay được các khách hàng của mình trong inbox cá nhân hoặc do thời gian nhắn quá muộn, bạn không thể rep được, FPlus Scheduler giúp bạn cài đăt những nội dung tin nhắn để trả lời tự động trong inbox của mình. 
FPlus Scheduler > Tương tác RealTime (thả tim)

Bước 1: Nhập danh sách quản lý Group RealTime.
  • Mỗi dòng một token.
  • Mỗi dòng một cookie.
  • Mỗi dòng một user|pass|cookie|token.

 
Bước 2: Nhập nội dung tin nhắn bạn muốn tự động trả lời.


 
Bước 3: Chọn tin gửi tự động, thiết lập các thông số và click “lưu & bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn