Tự động tương tác nuôi nick Facebook hàng ngày
Tự động tương tác nuôi nick Facebook hàng ngày

Tự động tương tác nuôi nick Facebook hàng ngày

5/18/2017 1:36:23 PM
Quy trình nuôi nick Facebook

Với tài khoản mới tạo tương tác ít trong 1 > 2 tuần:
 • Thêm nick vào trình duyệt với extensions Get Cookie For FPlus
 • Thiết lập like 1>3 bài + xác nhận kết bạn trong 1>2 tuần.
Với tài khoản bình thường hoặc sau 1>2 tuần tương tác ít:
 • Like status bạn bè: mỗi ngày 5 lượt like ngẫu nhiên khoảng cách 200-300s.
 • Like bài viết của nhóm: mỗi ngày like ngẫu nhiên 5 bài của nhóm khoảng cách 200-300s.
 • Comment vào bài viết Group: mỗi ngày 1-3 comment.
 • Kết bạn theo gợi ý 5-10 người.
 • Gửi yêu cầu kết bạn  <100 người, nếu cần thiết thì sử dụng còn bạn không khai thác bán hàng qua profile thì bỏ qua (nick mới kết bạn với uid lạ rất dễ bị checkpoint).
 • Đăng bài lên tường cá nhân: mỗi ngày từ 1-3 bài.
 • Có thể sử dụng Dcom cho mỗi lần tương tác khi nuôi >5 nick (nếu số lượng nick lớn).
Hướng dẫn nuôi nick Facebook dễ dàng bằng phần mềm FplusScheduler
FplusScheduler > Tương tác nuôi nick:
 • Tương tác like và comment bài viết bạn bè
Bước 1: Nhập tài khoản và mật khẩu facebook, ấn thêm để thêm tài khoản, hoặc thêm bằng cookies để giảm checkpoint Hướng dẫn lấy cookies.
Bước 2: Click vào Like bài bạn bè để auto like bài viết của bạn bè
Bước 3: Click vào Comment vào bài bạn bè để auto comment bài viết bạn bè
Bước 4: Nhập nội dung muốn comment theo dạng nội dung 1 | nội dung 2 | nội dung 3
Bước 5: Click vào comment like bài trong nhóm để comment và like bài trong nhóm
Bước 6: Ấn lưu & bắt đầu
tuong-tac-like-comment-bai-viet-ban-be
 • Kết bạn nuôi nick faceboook
Bước 1: Click vào kết bạn theo gợi ý để auto kết bạn theo gợi ý của facebook
Bước 2: Click vào kết bạn từ Uid để kết bạn theo Uid 
Bước 3: Nhập Uid muốn kết bạn, mỗi dòng 1 Uid
Bước 4: Ấn lưu & bắt đầu hoặc lưu thiết lập khi đã bắt đầu
ket-ban-nuoi-nick-facebook
 • Join nhóm facebook
Bước 1: Click vào join nhóm
Bước 2: Nhập Uid nhóm muốn join, mỗi dòng 1 Uid
Bước 3: Ấn lưu & bắt đầu hoặc lưu thiết lập khi đã bắt đầu
join-nhom-facebook
 • Xác nhận kết bạn, mời bạn bè vào nhóm, mời bạn bè like page
Bước 1: Click vào xác nhận bạn bè
Bước 2: Click vào mời bạn vào nhóm để mời bạn bè vào nhóm
Bước 3: Nhập ID nhóm muốn mời bạn bè vào
Bước 4: Click vào Invite fr like page để mời bạn bè like page
Bước 5: Nhập ID page muốn mời bạn bè like
Bước 6: Ấn lưu & bắt đầu hoặc lưu thiết lập khi đã bắt đầu

xac-nhan-moi-vao-nhom-like-page
 • Đăng ảnh hoặc bài viết lên tường, lên nhóm
Bước 1: Click vào đăng tương hoặc đăng nhóm
Bước 2: Click vào Add để mở cửa sổ thêm bài viết
nuoi-nick-dang-anh-len-nhom-1Sau khi mở cửa sổ thêm bài viết chọn đăng ảnh > có thể chọn nhiều ảnh để cùng đăng một lúc > Ấn thêm để hoàn tất
nuoi-nick-dang-anh-len-nhom-2
Bước 3: Ấn lưu & bắt đầu
nuoi-nick-dang-anh-len-nhom-3

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn