Tự động tương tác nuôi nick Facebook hàng ngày
Tự động tương tác nuôi nick Facebook hàng ngày

Tự động tương tác nuôi nick Facebook hàng ngày

Overall ratings: 1 | Rating: 5 out of 5
5/18/2017 1:36:23 PM
Quy trình nuôi nick Facebook

Với tài khoản mới tạo tương tác ít trong 1 > 2 tuần:
 • Thêm nick vào trình duyệt với extensions Get Cookie For FPlus
 • Thiết lập like 1>3 bài + xác nhận kết bạn trong 1>2 tuần.
Với tài khoản bình thường hoặc sau 1>2 tuần tương tác ít:
 • Like status bạn bè: mỗi ngày 5 lượt like ngẫu nhiên khoảng cách 200-300s.
 • Like bài viết của nhóm: mỗi ngày like ngẫu nhiên 5 bài của nhóm khoảng cách 200-300s.
 • Comment vào bài viết Group: mỗi ngày 1-3 comment.
 • Kết bạn theo gợi ý 5-10 người.
 • Gửi yêu cầu kết bạn  <100 người, nếu cần thiết thì sử dụng còn bạn không khai thác bán hàng qua profile thì bỏ qua.
 • Đăng bài lên tường cá nhân: mỗi ngày từ 1-3 bài.
 • Có thể sử dụng Dcom cho mỗi lần tương tác khi nuôi >5 nick.
Hướng dẫn nuôi nick Facebook dễ dàng bằng phần mềm FplusScheduler
FplusScheduler > Tương tác nuôi nick:
 • Tương tác like và comment bài viết bạn bè
Bước 1: Nhập tài khoản và mật khẩu facebook, ấn thêm để thêm tài khoản, hoặc thêm bằng cookies để giảm checkpoint Hướng dẫn lấy cookies.
Bước 2: Click vào Like bài bạn bè để auto like bài viết của bạn bè
Bước 3: Click vào Comment vào bài bạn bè để auto comment bài viết bạn bè
Bước 4: Nhập nội dung muốn comment theo dạng nội dung 1 | nội dung 2 | nội dung 3
Bước 5: Click vào comment like bài trong nhóm để comment và like bài trong nhóm
Bước 6: Ấn lưu & bắt đầu
tuong-tac-like-comment-bai-viet-ban-be
 • Kết bạn nuôi nick faceboook
Bước 1: Click vào kết bạn theo gợi ý để auto kết bạn theo gợi ý của facebook
Bước 2: Click vào kết bạn từ Uid để kết bạn theo Uid 
Bước 3: Nhập Uid muốn kết bạn, mỗi dòng 1 Uid
Bước 4: Ấn lưu & bắt đầu hoặc lưu thiết lập khi đã bắt đầu
ket-ban-nuoi-nick-facebook
 • Join nhóm facebook
Bước 1: Click vào join nhóm
Bước 2: Nhập Uid nhóm muốn join, mỗi dòng 1 Uid
Bước 3: Ấn lưu & bắt đầu hoặc lưu thiết lập khi đã bắt đầu
join-nhom-facebook
 • Xác nhận kết bạn, mời bạn bè vào nhóm, mời bạn bè like page
Bước 1: Click vào xác nhận bạn bè
Bước 2: Click vào mời bạn vào nhóm để mời bạn bè vào nhóm
Bước 3: Nhập ID nhóm muốn mời bạn bè vào
Bước 4: Click vào Invite fr like page để mời bạn bè like page
Bước 5: Nhập ID page muốn mời bạn bè like
Bước 6: Ấn lưu & bắt đầu hoặc lưu thiết lập khi đã bắt đầu

xac-nhan-moi-vao-nhom-like-page
 • Đăng ảnh hoặc bài viết lên tường, lên nhóm
Bước 1: Click vào đăng tương hoặc đăng nhóm
Bước 2: Click vào Add để mở cửa sổ thêm bài viết
nuoi-nick-dang-anh-len-nhom-1Sau khi mở cửa sổ thêm bài viết chọn đăng ảnh > có thể chọn nhiều ảnh để cùng đăng một lúc > Ấn thêm để hoàn tất
nuoi-nick-dang-anh-len-nhom-2
Bước 3: Ấn lưu & bắt đầu
nuoi-nick-dang-anh-len-nhom-3

0901.731.871

0906.235.636

x
💬