Tương tác like & comment bài mới bạn bè theo cảm xúc bài viết - FPlusSheduler.
Tương tác like & comment bài mới bạn bè theo cảm xúc bài viết - FPlusSheduler.

Tương tác like & comment bài mới bạn bè theo cảm xúc bài viết - FPlusSheduler.

8/4/2018 10:46:38 AM
TƯƠNG TÁC LIKE & COMMENT BÀI MỚI BẠN BÈ THEO CẢM XÚC BÀI VIẾT - FPLUSSHEDULER
Tương tác like & comment bài mới bạn bè theo cảm xúc bài viết tức là tương tác theo đúng cảm xúc vui buồn, phân biệt được nội dung để comment chính xác từng bài viết của bạn bè giống như một con người.
Bạn là một người bán hàng qua facebook thì đây là công việc hoàn toàn cần thiết, giúp tăng tương tác với khách hàng của bạn.
Like commnet bài viết theo cảm xúc để phù hợp với ngữ cảnh của bài viết, với tâm trạng của bạn bè kéo theo sự quan tâm của bạn bè đến với bạn nhiều hơn. Việc sử dụng like, comment bài viết theo cảm xúc sẽ giúp chọn reaction, comment phù hợp hoặc đúng với cảm xúc bài viết, đúng cảm xúc của người đăng. Ví dụ: Bài buồn thì like hoặc sad, bài bán hàng thì comment hỏi giá, ship hàng…, giúp tương tác phù hợp cho từng bài.
FPlusSheduler sẽ giúp bạn thực hiện điều này!

FPlusSheduler > Tương tác RealTime

Bước 1: Nhập danh sách tài khoản.
 • Nhập danh sách “token”.
 • Nhập danh sách “cookie”.
 • Nhập định dạng “user|pass|cookie|token”.
 • Nhập “User/pass”.
 • Click “Thêm list account” / “Thêm”.
 • Chọn nick muốn tương tác.
 

 
Bước 2: Thiết lập like, comment theo cảm xúc bài viết.
 • Click “Theo bài viết” để sử dụng thiết lập like và comment theo loại bài viết & cảm xúc.
 • Tick “Like bài mới của bạn bè” và tick vào “Comment bài mới của bạn bè theo cảm xúc bài viết” để sử dụng thiết lập comment theo cảm xúc bài viết.
 • Tick vào biểu tượng cài đặt nằm ở cuối của ô “Theo bài viết” hoặc “Comment bài mới của bạn bè theo cảm xúc bài viết” để mở thiết lập like, comment theo cảm xúc bài viết.
 

 

 
 
 • Tab “Thiết lập tương tác theo cảm xúc được mở ra”.
Tab bao gồm comment và like reaction đã được thiết lập sẵn cho từng bài viết theo cảm xúc bài viết.

 
Thiết lập comment:
 • Tải comment mẫu (text)
 • Tải comment sticker.
 • Tải comment Smile.

 
 • Chỉnh sửa comment mẫu, comment Smile:

 
 • Chỉnh sửa comment Sticker:
Tick vào sticker :D để mở danh sách stiker.

 
Chọn sticker muốn lấy.

 
Copy đoạn text của sticker đã chọn.

 
Dán đoạn text sticker nhận được vào ô comment và xác nhận chỉnh sửa.

 
 • Lưu lại thay đổi của thiết lập.

 
 • Với những bài không thuộc thể loại nào thì nó sẽ like theo thiết lập ban đầu của mình là like hoặc love.

 
Bước 3. Cài đặt thiết lập cho like, comment theo cảm xúc bài viết.
 • Số % bài mới của bạn bè muốn like: thường là 70%.
 • Số % bài mới của bạn bè muốn comment: thường là 30-50%.


 
Bước 4: Thiết lập các thông số và click “Lưu & bắt đầu”.


 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn