Tương tác like, comment Facebook sử dụng máy ảo NOX - FPlusScheduler
Tương tác like, comment Facebook sử dụng máy ảo NOX - FPlusScheduler

Tương tác like, comment Facebook sử dụng máy ảo NOX - FPlusScheduler

6/24/2019 11:28:26 AM
TƯƠNG TÁC LIKE, COMMENT FACEBOOK SỬ DỤNG MÁY ẢO NOX - FPLUSSCHEDULER
 
Bạn muốn thiết lập tương tác like, comment bài mới để nuôi hàng loạt tài khoản facebook của bạn nhưng lại sợ bị checkpoint, die mất nick? Nox chính là giải pháp cho bạn. FplusScheduler với tính năng tương tác sử dụng máy ảo NOX sẽ hỗ trợ bạn thiết lập like, comment tương tác bài mới trên newfeed hay trên nhóm mà bạn đã tham gia.
 
FplusScheduler > Sử dụng máy ảo
 

Bước 1: Thêm tài khoản Facebook muốn tương tác nuôi nick sử dụng máy ảo NOX
Cách 1: Thêm từng tài khoản
 • Nhập tài khoản – mật khẩu tài khoản facebook
 • Tick chọn tạo máy ảo mới cho tài khoản facebook hoặc sử dụng máy ảo có sẵn trên NOX
 • Chọn máy ảo đã có sẵn để sử dụng.
 • Click “Thêm”
 

 
Cách 2: Thêm hàng loạt tài khoản cùng lúc
 • Nhập danh sách tài khoản dưới định dạng User|Pass
 • Click “Thêm”
 

 
Danh sách tài khoản được thêm thành công:
 

 
Bước 2: Thiết lập tương thông tin
 • Tick chọn loại cảm xúc muốn sử dụng để tương tác hàng ngày
 • Đọc thông báo: Tick để đọc thông báo
 • Chọn loại tương tác bạn muốn:
 

 
1.      Like bài mới trên newfeed
 • Like bài mới trên newfeed: Tick để like bài viết mới trên newfeed
 • Chọn số bài mới trên newfeed muốn like.
 • Chọn thời gian delays.
 
2.     Comment bài mới trên newfeed
 • Comment vào bài mới trên newfeed: Tick để comment vào bài mới trên newfeed
 • Chọn số bài mới muốn comment
 

 
3.     Comment like bài trong nhóm
 • Comment like bài trong nhóm: Tick để like comment bài mới trong nhóm
 • Chọn số bài trong nhóm muốn comment like
 
4.     Nội dung comment
 • Nhập nội dung comment
 • Chọn ảnh: Click để chọn và tải ảnh muốn comment
 
Chú ý: Để comment được nội dung, bạn cần Thiết lập Soft keybroad trên máy ảo NOX nếu không nhập được nội dung.
 

 
5.     Chia sẻ bài mới
 • Chia sẻ bài mới trên newfeed lên tường: Tick để chia sẻ bài mới quét được trên newfeed lên tường cá nhân của bạn.
 • Chọn số bài muốn chia sẻ
 

 
6.     Thiết lập tương tác hàng ngày
 • Chọn tài khoản muốn tương tác: Tick chọn tài khoản muốn sử dụng để chạy tương tác
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy tương tác cùng lúc ( thường để là 4)
Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản trong cột danh sách tài khoản; số tài khoản muốn chạy song song bạn để là 4
 • Máy ảo NOX sẽ chạy tương tác cùng lúc cho 4 acc đầu tiên. Sau khi chạy hết 4 tài khoản đầu, NOX sẽ chuyển sang chạy tiếp cho 4 acc còn lại trong danh sách.
 • Reset Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn sử dụng từ 5 nick facebook trở lên thì bạn tick vào ô này để chạy tương tác liên tục và đổi ip bằng DCom
 
 

 
Bước 3: Thiết lập thời gian chạy tương tác và click “Lưu & bắt đầu”
 

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn