Tương tác page sử dụng máy ảo NOX - FPlusScheduler
Tương tác page sử dụng máy ảo NOX - FPlusScheduler

Tương tác page sử dụng máy ảo NOX - FPlusScheduler

6/24/2019 4:23:48 PM
TƯƠNG TÁC PAGE SỬ DỤNG MÁY ẢO NOX - FPLUSSCHEDULER
 
Bạn muốn chạy tăng tương tác page nhưng lại không có thời gian để tương tác thủ công? FplusScheduler sẽ giúp bạn sử dụng máy ảo Nox để chạy tương tác like, comment page; tránh gặp phải tình trạng spam, checkpoint facebook.
FplusScheduler > Tương tác trên máy ảo Nox
 

Bước 1: Thêm tài khoản Facebook muốn tương tác page sử dụng máy ảo NOX
 
Cách 1: Thêm từng tài khoản
 • Nhập tài khoản – mật khẩu tài khoản facebook
 • Tick chọn tạo máy ảo mới cho tài khoản facebook hoặc sử dụng máy ảo có sẵn trên NOX
 • Chọn máy ảo đã có sẵn để sử dụng.
 • Click “Thêm”
 

 
Cách 2: Thêm hàng loạt tài khoản cùng lúc
 • Nhập danh sách tài khoản dưới định dạng User|Pass
 • Click “Thêm”
 

 
Danh sách tài khoản được thêm thành công:
 

 
Bước 2: Thiết lập thông tin để chạy tương tác page
 • Tick chọn loại cảm xúc muốn sử dụng để tương tác hàng ngày
 • Đọc thông báo: Tick để đọc thông báo
 • Chọn loại tương tác bạn muốn:
 

 
Bước 3: Thiết lập tương tác page
 • Like page theo từ khóa: Tick để like page tìm được theo từ khóa
 • Like bài mới trên page: Tick để like bài viết mới trên page đã like
 • Comment bài mới trên page: Tick để comment bài mới trên page
 • Nhập từ khóa muốn tìm kiếm page
 • Nhập nội dung muốn comment
 • Chọn ảnh : Click để chọn và tải ảnh muốn dùng để comment
 

 
 • Chọn tài khoản muốn chạy tương tác: Tick chọn tài khoản muốn sử dụng để chạy tương tác page
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy tương tác page cùng lúc ( thường để là 4)
Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản trong cột danh sách tài khoản; số tài khoản muốn chạy song song bạn để là 4
 • Máy ảo NOX sẽ chạy tương tác page cùng lúc cho 4 acc đầu tiên. Sau khi chạy hết 4 tài khoản đầu, NOX sẽ chuyển sang chạy tiếp cho 4 acc còn lại trong danh sách.
 • Reset Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn sử dụng từ 5 nick facebook trở lên thì bạn tick vào ô này để chạy tương tác page liên tục và đổi ip bằng DCom
 

 
Bước 4: Thiết lập thời gian chạy tương tác page và click “Lưu & bắt đầu”
 

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn