Xóa bài chia sẻ hoặc theo từ khóa trong nhóm bạn quản lý - FPlusSheduler
Xóa bài chia sẻ hoặc theo từ khóa trong nhóm bạn quản lý - FPlusSheduler

Xóa bài chia sẻ hoặc theo từ khóa trong nhóm bạn quản lý - FPlusSheduler

7/11/2018 2:17:54 PM
XÓA BÀI CHIA SẺ HOẶC THEO TỪ KHÓA TRONG NHÓM BẠN QUẢN LÝ - FPLUS SCHEDULER
Bạn muốn xóa các bài viết bạn chia sẻ trong nhóm hoặc xóa bài theo từ khó tránh tình trạng spam trong group của bạn.
FPlus Sheduler sẽ giúp bạn thực hiện công việc này, hỗ trợ bạn quản lý nhóm và đăng bài tốt nhất.
FPlusSheduler > Group Realtime
Bước 1: Nhập danh sách tài khoản muốn duyệt yêu cầu tham gia nhóm.
  • Nhập mỗi dòng một “token”.
  • Nhập mỗi dòng một “cookie”.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng  “user|pass|cookie|token”.
  • Nhập định dạng “user name” – “password”.

 
Bước 2: Xóa bài chia sẻ hoặc theo từ khóa trong nhóm bạn quản lý.

 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “Lưu & bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn