Xóa bài livestream chờ duyệt trong nhóm bạn quản lý - FPlus Scheduler
Xóa bài livestream chờ duyệt trong nhóm bạn quản lý - FPlus Scheduler

Xóa bài livestream chờ duyệt trong nhóm bạn quản lý - FPlus Scheduler

7/9/2018 9:25:49 AM
XÓA BÀI LIVESTREAM CHỜ DUYỆT TRONG NHÓM BẠN QUẢN LÝ – FPLUSSCHEDULER
FPlus Scheduler giúp bạn xóa những bài livestream đang chờ duyệt trong nhóm của bạn, giúp bạn kiểm soát nội dung và các hoạt động trong nhóm bạn quản lý.
FPlus Scheduler > Group Realtime
Bước 1: Nhập danh sách quản lý Group RealTime.
  • Mỗi dòng một token.
  • Mỗi dòng một cookie.
  • Mỗi dòng một user|pass|cookie|token.

 
Bước 2: Click chọn “Xóa bài livestrem chờ duyệt”.

 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn