Xóa comment theo từ khóa hoặc chứa link trong nhóm - FPlusSheduler
Xóa comment theo từ khóa hoặc chứa link trong nhóm - FPlusSheduler

Xóa comment theo từ khóa hoặc chứa link trong nhóm - FPlusSheduler

7/11/2018 2:21:18 PM
XÓA COMMENT THEO TỪ KHÓA HOẶC CHỨA LINK TRONG NHÓM - FPLUS SCHEDULER
Bạn muốn xóa những comment  chứa những từ khóa hoặc đường link, FPlus Scheduler sẽ thực hiện chức năng này giúp bạn, hạn chế tình trạng spam comment trong các bài đăng của bạn.
FPlusSheduler > Group Realtime
Bước 1: Nhập danh sách tài khoản muốn duyệt yêu cầu tham gia nhóm.
  • Nhập mỗi dòng một “token”.
  • Nhập mỗi dòng một “cookie”.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng  “user|pass|cookie|token”.
  • Nhập định dạng “user name” – “password”.

 
Bước 2: Xóa comment theo từ khóa hoặc chứa link trong nhóm.

 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “Lưu & bắt đầu”.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn