Lập lịch tương tác hàng ngày Instagram - InstagramPlus
Lập lịch tương tác hàng ngày Instagram - InstagramPlus

Lập lịch tương tác hàng ngày Instagram - InstagramPlus

8/2/2018 3:02:49 PM
LẬP LỊCH TƯƠNG TÁC HÀNG NGÀY INSTAGRAM – INSTAGRAMPLUS
Hướng dẫn thiết lập tương tác (like, comment, follow..)  bạn bè trên instagram của bạn và lập lịch đăng bài trên tường của bạn nhanh chóng với phần mềm InstagramPlus.
InstagramPlus > Lập lịch hàng ngày.
Bước 1: Tải danh sách tài khoản instagram tham gia tương tác hàng ngày.
 

 
Bước 2: Thiết lập tương tác hàng ngày.
  • Follow theo gợi ý.
  • Follow theo UID.
 

 
  • Follow theo tags.
 

 
  • Follow theo vị trí.
 

 
  • Unfollow bạn bè.
 

 
  • Like, comment bạn bè theo UID.
 

 
Bước 3: Lập lịch đăng tường.
  • Thêm bài viết đăng tường.
 

 
  • Hẹn giờ đăng bài.
 

 
  • Thiết lập đăng bài.
 

 
Bước 4: Thiết lập tương tác hàng ngày.
 

 
Bước 5: Thiết lập các thông số và click “Lưu & bắt đầu”.
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn