Tự động gửi tin nhắn trên Instagram
Tự động gửi tin nhắn trên Instagram

Tự động gửi tin nhắn trên Instagram

10/4/2018 2:35:35 PM
TỰ ĐỘNG GỬI TIN NHẮN INSTAGRAM
 
Giúp bạn gửi tin nhắn tới các UID trên Instagram một cách tự động theo thiết lập của bạn. Những người này có thể là những người đang follow 1 UID hay đang được UID follow; những người like, comment các bài đăng… Như vậy, bạn có thể gửi tin nhắn giới thiệu sản của mình tới những người là khách hàng tiềm năng của bạn.
 

Bước 1: Tìm UID muốn gửi tin nhắn.
  • Tìm UID những người mà 1 UID đang follow.
  • Tìm UID những người đang follow 1 UID.

 
  • Tìm UID những người like, comment, like + comment 1 bài viết.

 
  • Tìm UID những người like, comment, like + comment bài đăng của 1 UID theo số lượng bài đăng.

 
  • Tìm UID những người like, comment, like + comment bài đăng của 1 UID theo thời gian đăng bài.

 
  • Tải danh sách gợi ý gửi tin nhắn.
  • Tải danh sách UID muốn nhắn tin lên InstagramPlus.

 
Bước 2: Nhập nội dung tin nhắn. 
Bước 3: Thiết lập gửi tin nhắn tự động trên Instagram.


 
Bước 4: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.


 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn