Unfollow Instagram
Unfollow Instagram

Unfollow Instagram

10/9/2017 2:09:23 PM

Tự động Unfollow Instagram bằng phần mềm InstagramPlus

Tính năng Unfollow của phần mềm InstagramPlus giúp bạn tự động hủy theo dõi trên Instagram một cách dễ dàng, bạn có thể sử dụng để Unfollow những người đã follow lại bạn để tiếp tục Follow những người khác có mối quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ bạn đang cung cấp hay sử dụng để lọc trùng danh sách follow giữa các nick.
Bước 1: Tại tab đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Instagram > đăng nhập nick vào phần mềm
Bước 2: Vào tab Unfollow:
Click tải lại danh sách >> để hiển thị danh sách những người mình đang follow
Click lấy danh sách bạn bè trùng lặp với + Chọn nick >> để tại danh sách người đang follow trùng lặp giữa 2 nick
Click tải danh sách Following đã follow lại >> để tải danh sách người mình following đã follow lại mình
Bước 3: Click bắt đầu sẽ unfollow tự động theo danh sách tìm được
unfollow-instagram-1

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn