Chia sẻ bài viết facebook chéo giữa các thành viên -LikePlus
Chia sẻ bài viết facebook chéo giữa các thành viên -LikePlus

Chia sẻ bài viết facebook chéo giữa các thành viên -LikePlus

7/16/2018 5:14:57 PM
CHIA SẺ BÀI VIẾT FACEBOOK CHÉO GIỮA CÁC THÀNH VIÊN – LIKE PLUS
Chức năng này sẽ giúp bạn tăng lượt chia sẻ các bài viết trên facebook bằng hoạt động tương tác chia sẻ bài viết chéo giữa các thành viên LikePlus. Từ đó giúp bạn quảng cáo sản phẩm hiệu quả.
Bước 1: Nhập danh sách nick muốn chia sẻ bài viết chéo trên facebook.
  • Nhập mỗi dòng một cookie.
  • Nhập mỗi dòng một token.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng user|pass|cookie|token.

 
Bước 2: Nhập link facebook hoặc link web muốn tăng chia sẻ.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn