Comment chéo bài viết hoặc bài mới trên page - LikePlus
Comment chéo bài viết hoặc bài mới trên page - LikePlus

Comment chéo bài viết hoặc bài mới trên page - LikePlus

7/16/2018 4:53:07 PM
COMMENT CHÉO BÀI VIẾT HOẶC BÀI MỚI TRÊN PAGE – LIKE PLUS
LikePlus giúp bạn comment chéo vào các bài viết hoặc bài mới trên page của bạn dựa trên hình thức tương tác chéo giữa các thành viên sử dụng LikePlus, hỗ trợ bạn tăng tương tác, up bài trên page.
Bước 1: Nhập danh sách tài khoản muốn tham gia.
  • Nhập mỗi dòng một cookie.
  • Nhập mỗi dòng một token.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng user|pass|cookie|token.

 
Bước 2: Chọn loại ID, nhập ID hoặc link page, post.. muốn comment chéo.
Click “Thêm”.
  • Loại ID: comment bài viết hoặc comment vào bài mới nhất trên page hoặc profile.
  • Có thể nhập nhiều nội dung comment, mỗi nội dung cách nhau bởi dấu “|”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn