Comment youtube chéo giữa các thành viên - LikePlus
Comment youtube chéo giữa các thành viên - LikePlus

Comment youtube chéo giữa các thành viên - LikePlus

7/17/2018 8:36:38 AM
COMMENT YOUTUBE CHÉO GIỮA CÁC THÀNH VIÊN – LIKEPLUS
Like Plus giúp bạn tăng lượt comment vào các video của bạn trên youtube bằng cách tương tác comment chéo giữa các thành viên sử dụng kênh youtube trong likeplus.
Bước 1: Nhập tài khoản google muốn tham gia comment youtube.


Bước 2: Chọn loại ID, nhập link video youtube, nội dung comment seeding và click “Thêm”.
  • Chọn loại ID: “comment video” hoặc “comment vào video nhất channel”.
  • Nhập nội dung comment seeding, mỗi nội dung cách nhau bởi dấu “|”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn