Đánh giá page facebook chéo giữa các thành viên - LikePlus
Đánh giá page facebook chéo giữa các thành viên - LikePlus

Đánh giá page facebook chéo giữa các thành viên - LikePlus

7/16/2018 4:59:49 PM
ĐÁNH GIÁ PAGE FACEBOOK CHÉO GIỮA CÁC THÀNH VIÊN – LIKE PLUS
Phần mềm LikePlus sẽ giúp bạn đánh giá page bằng nhiều tài khoản facebook, tăng lượt đánh giá của page bằng cách đánh giá chéo các page facebook của các thành viên sử dụng LikePlus.
Bước 1: Nhập danh sách tài khoản muốn tham gia đánh giá chéo trên page.
  • Nhập mỗi dòng một cookie.
  • Nhập mỗi dòng một token.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng user|pass|cookie|token.

 
Bước 2: Nhập ID hoặc link page muốn rating chéo.
Click “Thêm”.
  • Nhập ID hoặc Link page muốn tăng rating.
  • Có thể nhập nhiều nội dung rating khác nhau, mỗi nội dung cách nhau bởi dấu “|”.

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn