Hướng dẫn sử dụng LikePlus
Hướng dẫn sử dụng LikePlus

Hướng dẫn sử dụng LikePlus

7/10/2018 9:10:32 AM
LIKEPLUS
Like Plus giúp bạn comment, like chéo hay tăng lượt rating, share, follow bằng cách tương tác chéo với các thành viên trong LikePlus. 
Đăng nhập bằng gmail để sử dụng phần mềm.
Bước 1: Nhập danh sách tài khoản facebook muốn tham gia like, comment chéo và click “Thêm”.
  • Nhập mỗi dòng một token.
  • Nhập mỗi dòng một cookie.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng user|pass|cookie|token.

 
Bước 2: Thiết lập các hoạt động.
  • Like chéo:
  • Comment chéo:
  • Follow:
  • Rating:
  • Checkin:
  • Share:

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn