Hướng dẫn thêm tài khoản facebook vào LikePlus - LikePlus
Hướng dẫn thêm tài khoản facebook vào LikePlus - LikePlus

Hướng dẫn thêm tài khoản facebook vào LikePlus - LikePlus

1/8/2019 9:03:06 AM
 HƯỚNG DẪN THÊM TÀI KHOẢN FACEBOOK VÀO LIKEPLUS – LIKEPLUS
Plus24h giới thiệu tới các bạn cách để thêm tài khoản facebook vào trong LikePlus. Sau khi thêm tài khoản, bạn có thể sử dụng nhiều chức năng cho facebook của mình: like, comment, follow, checkin…chéo giữa các tài khoản, tăng lượt tương tác thực cho facebook của mình.
LikePlus > Facebook
 
Cách 1: Nhập cookie facebook và click “Thêm”.
 

 
Cách 2: Nhập token facebook và click “Thêm”.
 

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn