Like chéo bài viết hoặc bài mới trên page - LikePlus
Like chéo bài viết hoặc bài mới trên page - LikePlus

Like chéo bài viết hoặc bài mới trên page - LikePlus

7/16/2018 4:50:35 PM
LIKE CHÉO BÀI VIẾT HOẶC BÀI MỚI TRÊN PAGE – LIKE PLUS
Tính năng này sẽ giúp bạn tăng lượt like các bài post hoặc bài viết mới nhất trên các page mà bạn mong muốn bằng cách tương tác like chéo với các thành viên cùng sử dụng LikePlus.
Bước 1: Nhập danh sách tài khoản muốn tham gia like chéo trên page.
  • Nhập mỗi dòng một cookie.
  • Nhập mỗi dòng một token.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng user|pass|cookie|token.

Bước 2: Chọn loại ID, nhập ID hoặc link page, post.. muốn tăng likes.
Click “Thêm”.
  • Cảm xúc muốn nhận: like, love, haha, wow, sad, angry.
  • Loại ID : like bài viết, like page hoặc like bài mới nhất trên page hoặc profile.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn