Kết bạn theo UID Facebook sử dụng máy ảo NOX - FPlus

Bạn muốn tăng số lượng bạn bè trên facebook? Bạn muốn kết bạn với một file UID có sẵn mà không muốn chạy thủ công? Bạn có thể sử dụng máy ảo Nox để chạy kết bạn theo UID facebook ; giúp bạn cá nhân hóa được thiết bị sử dụng; giảm tình trạng bị spam hay check point facebook của bạn.

Kết bạn trên Google +

GPlus giúp thêm ban bè vào vòng kết nối trên Google+ của bạn. Đây có thể là những người đã +1, comment, share cho một bài đăng hoặc 1 profile, người comment trên youtube hoặc những người là thành viên của một cộng đồng bất kỳ.

Lấy link công tác viên playlist youtube - GPlus

Chức năng này sẽ giúp bạn lấy được link của các Cộng Tác Viên của các video trên kênh youtube của bạn bằng phần mềm GPlus. Link này cho phép 1 người bất kì chỉnh sửa playlist đó của bạn mà không cần quyền truy cập của bạn, chỉ cần có link công tác viên thì người khác có thể chỉnh sửa playlist này.


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn