Chia sẻ link và ảnh đăng lên nhóm Google+ - GPlus
Chia sẻ link và ảnh đăng lên nhóm Google+ - GPlus

Chia sẻ link và ảnh đăng lên nhóm Google+ - GPlus

Overall ratings: 1 | Rating: 5 out of 5
7/19/2018 2:39:33 PM
CHIA SẺ LINK VÀ ẢNH ĐĂNG LÊN NHÓM GOOGLE + -GPLUS
Chức năng này giúp bạn chia sẻ link các bài viết hay ảnh lên các nhóm cộng đồng trên Google + mà bạn đã tham gia.
GPlus > Share Google+ > Share Google ( New: link + photo)
Bước 1: Đăng nhập vào GPlus.
Cách 1: Nhập Email hoặc số điện thoại và password. 
Cách 2: Thêm tài khoản Email trong danh sách Select account.
  • Mở tab “Select account”.
  • Nhập danh sách email đăng nhập vào GPlus:
Nhập mỗi dòng một  Email|Pass.
Nhập mỗi dòng một Email|Pass|ProxyIP:ProxyPort.
Nhập mỗi dòng một Email|Pass||ProxyIP:ProxyPort:User:Pass.
Nhập mỗi dòng một Email|Pass|SshIP|SshUser|SshPass.
 
  • Chọn tài khoản muốn đăng nhập vào GPlus.

 
Bước 2: Lấy danh sách cộng đồng tham gia trên Google+.


 
Bước 3: Nhập danh sách bài viết muốn chia sẻ lên cộng đồng.
 

 
  • Thêm nội dung bài viết mới:

 

Bước 4: Thiết lập thông số thời gian và click “Bắt đầu”.Lưu ý: Thiết lập để sử dụng nhiều tài khoản.
  • Bạn có thể thêm account để đăng nhóm với nhiều tài khoản Google+ 
( Nếu không sử dụng nhiều tài khoản thì nó sẽ đăng lên tài khoản mình đã đăng nhập).

  • Thiết lập các đăng nhóm bằng nhiều tài khoản Google+


 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn