Comment hàng loạt vào các video youtube - GPlus
Comment hàng loạt vào các video youtube - GPlus

Comment hàng loạt vào các video youtube - GPlus

7/24/2018 10:10:16 AM
COMMENT HÀNG LOẠT VÀO VIDEO YOUTUBE - GPLUS
GPlus sẽ giúp bạn comment vào các video trên youtube, đồng thời giúp tăng lượt like, lượt subscribe cho kênh youtube của bạn.
GPlus > Youtube > Comment youtube / Comment youtube 2
(Nếu comment youtube không hoạt động, bạn có thể chuyển sang comment youtube 2, các chức năng và hoạt động giống như comment youtube).
 
Bước 1: Lấy danh sách video muốn comment.
Cách 1: Tìm link video qua youtube.
  • Nhập “Channel ID” hoặc “Từ khóa” muốn tìm kiếm.
  • Chọn điều kiện sắp xếp.
  • Chọn số trang muốn tìm kiếm.
  • Click “Tìm video”.

 
Cách 2: Lấy video từ file có sẵn.
 

 
Bước 2: Nhập nội dung comment.
 

 
Bước 3: Thiết lập comment video trên youtube.
 



 
Bước 4: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.
 

 
Ngoài ra: Bạn có thể thiết lập để sử dụng nhiều tài khoản.
  • Bạn có thể thêm account để tạo playlist với nhiều tài khoản Google+
( Nếu không sử dụng nhiều tài khoản thì nó sẽ tạo playlist cho tài khoản mình đã đăng nhập)


 
  • Thiết lập tạo playlist nhiều tài khoản.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn