Comment upvote video youtube - GPlus
Comment upvote video youtube - GPlus

Comment upvote video youtube - GPlus

11/6/2018 10:30:05 AM
COMMENT UPVOTE VIDEO YOUTUBE – GPLUS
GPlus > Youtube > Comment upvote.
 

Bước 1: Tải link video và lựa chọn video muốn comment upvote.
 

 
Bước 2: Thêm nội dung comment.
 

 
Bước 3: Thiết lập cài đặt comment upvote.
 

 
  • Sử dụng nhiều tài khoản comment upvote.
Nếu bạn sử dụng từ 5 email trở lên, bạn nên dùng DCom; click “Reset DCom, HMA” để comment liên tục và đổi ip bằng DCom, HMA.Click để thêm tài khoản them gia comment upvote.


 
Bước 4: Thiết lập thời gian delays và click “Bắt đầu”.
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn