Dùng nhiều tài khoản SUBSCRIBE CHANEL youtube - GPlus
Dùng nhiều tài khoản SUBSCRIBE CHANEL youtube - GPlus

Dùng nhiều tài khoản SUBSCRIBE CHANEL youtube - GPlus

7/24/2018 10:05:07 AM
DÙNG NHIỀU TÀI KHOẢN SUBSCRIBE CHANEL YOUTUBE - GPLUS
GPlus giúp bạn subscribe các chanel bạn mong muốn trên youtube một cách nhanh chóng. Chức năng này cho phép dùng nhiều tài khoản cùng subscribe một hoặc nhiều channel, từ đó, bạn có thể tự subscribe chanel của mình hoặc của người khác
GPlus > Youtube > Subscribe channel.
Bước 1: Nhập danh sách link chanel muốn subscribe.
 

 
Bước 2: Chọn chanel muốn subscribe. Thiết lập thời gian và click “Bắt đầu”.
 

 
Ngoài ra: Bạn có thể thiết lập để sử dụng nhiều tài khoản.
  • Bạn có thể thêm account để subscribe chanel với nhiều tài khoản Google+
( Nếu không sử dụng nhiều tài khoản thì nó sẽ chỉ subscribe chanel cho tài khoản mình đã đăng nhập).

 
  • Thiết lập để sử dụng nhiều tài khoản.
 

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn