Hướng dẫn rời nhóm Google+ - GPlus
Hướng dẫn rời nhóm Google+ - GPlus

Hướng dẫn rời nhóm Google+ - GPlus

Overall ratings: 1 | Rating: 5 out of 5
7/19/2018 3:56:39 PM
HƯỚNG DẪN RỜI NHÓM GOOGLE+
Tính năng này giúp bạn rời các nhóm bạn đã tham gia trên Google+.
GPlus > Join nhóm > Rời group.
Bước 1: Lấy danh sách nhóm cộng đồng đã tham gia.
Chọn nhóm cộng đồng muốn rời.
 

 
Bước 2: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.


 
Lưu ý: Thiết lập để sử dụng nhiều tài khoản.
  • Bạn có thể thêm account để out nhóm với nhiều tài khoản Google+
( Nếu không sử dụng nhiều tài khoản thì sẽ chỉ out nhóm bằng tài khoản đã đăng nhập ban đầu.
Nếu bạn sử dụng nhiều tài khoản thì sẽ out ra tất cả các nhóm cộng đồng bạn đã tham gia).


 
  • Thiết lập out nhóm bằng nhiều tài khoản Google +
( Nếu bạn tick vào “Chuyển nick” thì sẽ out ra tất cả các nhóm cộng đồng mà bạn đã tham gia)


 
 
 
 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn