Hướng dẫn sử dụng phần mềm tự động cộng Plus24h - Auto Google+
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tự động cộng Plus24h - Auto Google+

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tự động cộng Plus24h - Auto Google+

Overall ratings: 82 | Rating: 4.6 out of 5
5/13/2015 4:44:14 PM
THÊM ÍT NHẤT MỘT NHÓM CHO TÀI KHOẢN G+ ĐỂ TRÁNH BỊ LỖI KHÔNG LOAD ĐƯỢC DANH SÁCH NHÓM

Bước 1:
Thiết lập thông tin trước khi cộng.
- Tick vào comment vào bài đăng nếu bạn muốn comment vào bài đăng đã cộng (với chức năng comment nên để delay+ từ 2000>5000ms).
- Tick vào random text để thêm text lấy được từ nội dung bài đăng vào comment.
- Thêm @u để tag tên chủ bài đăng, nhập dạng a|b|c|d để random comment.
- Chọn cộng tất cả(trang chủ) hoặc cộng từng nhóm, bên cạnh là thời gian cộng hết thời gian phần mềm sẽ chuyển nhóm tiếp theo hoặc cộng lại từ đầu. Phần mềm sẽ chạy liên tục cho đến khi bạn kết thúc.Bước 2: Thiết lập khoảng thời gian delay cho 2 lần cộng. và click bắt đầu phần mềm sẽ tự động cộng liên tục đến khi bạn kết thúc.
Tick vào "tự động ++ khi khởi động để phần mềm tự động cộng khi bật phần mềm với các thiết lập của lần trước"

Cách cộng cho danh sách bạn bè
Bước 1: Thêm tất cả bạn bè vào 1 vòng kết nối.  Sau đó lấy link chứa bài đăng của vòng kết nối vừa tạo trên trang chủ.Bước 2: Paste link vừa lấy được vào phần mềm, chọn cộng tất cả và bắt đầu. Phần mềm sẽ cộng các bài đăng của bạn bè trong vòng kết nối nàyXem video hướng dẫn sử dụng plus24h:

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn