Hướng dẫn subscribe channel youtube - GPlus
Hướng dẫn subscribe channel youtube - GPlus

Hướng dẫn subscribe channel youtube - GPlus

11/6/2018 11:03:07 AM
HƯỚNG DẪN SUBSCRIBE CHANNEL YOUTUBE - GPLUS
GPlus giúp bạn tăng lượt subscribe trên các channel youtube. Bạn có thể sử dụng các tài khoản phụ để làm tăng lượt sub của các kênh chính.
GPlus > Youtube > Subcribe Channel
 

Bước 1: Nhập danh sách link channel muốn subcrible.
Chọn channel muốn subscrible trong danh sách các link channel đã được thêm.
 

 
Bước 2: Thiết lập để sử dụng nhiều tài khoản subscribe youtube.
 

 
Bước 3: Thiết lập thời gian delays và click “Bắt đầu”.
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn