Hướng dẫn tạo App Google tạo playlist tránh limit
Hướng dẫn tạo App Google tạo playlist tránh limit

Hướng dẫn tạo App Google tạo playlist tránh limit

Overall ratings: 20 | Rating: 4.9 out of 5
8/1/2016 3:07:56 PM
Bước 1: Truy cập https://console.developers.google.com/ login tài khoản google, sau đó click create projectBước 2: Điền tên và tạo projectBước 3: Enable 2 API: Google+API và Youtube Data API

Bước 4: Click Credentials và tạo API Credentials  > Oauth Client IDBước 5: Nhập thông tin cho ứng dụng chọn web application và điền redirect URL "https://developers.google.com/apis-explorer/oauthWindow.html"


Bước 6: Copy Client ID và Serect vào phần thiết lập trong phần mềm. Sau khi xác nhận thiết lập. Reset GPlus để login với APP mới tạo.


 

0901.731.871

0906.235.636

x
💬