Hướng dẫn tạo App Google tạo playlist tránh limit
Hướng dẫn tạo App Google tạo playlist tránh limit

Hướng dẫn tạo App Google tạo playlist tránh limit

Overall ratings: 20 | Rating: 4.9 out of 5
8/1/2016 3:07:56 PM
HƯỚNG DẪN TẠO APP GOOGLE  ĐỂ SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG YOUTUBE
Tạo app google giúp bạn sử dụng các chức năng trong tab Youtube như tạo playlist qua API, clean and edit playlist, playlist checker, edit playlist setting ....
Bước 1: Truy cập “https://console.developers.google.com/ login tài khoản google” và click tạo dự án mới. 
Bước 2: Điền tên dự án và tạo dự án mới.


 
Bước 3: Mở thư viện dịch vụ trên Google APIs và chọn “API dữ liệu Youtube v3”, “ API Google +”. 
  • Click “Hoạt động” để khởi động dịch vụ “API dữ liệu Youtube v3”  “ API Google +”.


                                                                                                      
Bước 4: Nhập thông tin cho màn hình ủy quyền OAuth ( Bạn có thể nhập tên bất kì. Màn hình ủy quyền xuất hiện cho người dùng khi bạn yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của họ thông qua ID khách hàng của bạn )

 
  • Nhập redirect URL "https://developers.google.com/apis-explorer/oauthWindow.html"

 
Bước 5: Nhập thông tin cho ứng dụng web.Bước 6: Coppy và lưu lại thông tin APP.


 
Bước 7: Thiết lập GPlus và nhập APP vừa lưu.0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn