Hướng dẫn tham gia nhóm Google+ - GPlus
Hướng dẫn tham gia nhóm Google+ - GPlus

Hướng dẫn tham gia nhóm Google+ - GPlus

Overall ratings: 1 | Rating: 5 out of 5
7/19/2018 3:59:57 PM
HƯỚNG DẪN THAM GIA NHÓM GOOGLE+ - GPLUS
Tính năng này giúp bạn tham gia vào các nhóm bạn mong muốn trên Google+. Bạn có thể tìm kiếm các nhóm này trên Google+ theo từ khóa bất kì.
GPlus > Join nhóm > Join group.
Bước 1: Tìm nhóm Google+ muốn tham gia theo từ khóa.
 

 
Bước 2: Chọn nhóm muốn tham gia, thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.


 
Lưu ý: Thiết lập để sử dụng nhiều tài khoản.
  • Bạn có thể thêm account để join nhóm với nhiều tài khoản Google+
( Nếu không sử dụng nhiều tài khoản thì sẽ chỉ join nhóm bằng tài khoản đã đăng nhập ban đầu).


 
  • Thiết lập join nhóm bằng nhiều tài khoản Google +

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn