Hướng dẫn thiết lập và cài đặt lại playlist - GPlus
Hướng dẫn thiết lập và cài đặt lại playlist - GPlus

Hướng dẫn thiết lập và cài đặt lại playlist - GPlus

7/23/2018 2:27:19 PM
EDIT PLAYLIST SETTINGS
Bạn có thể thiết lập và cài đặt lại playlist của bạn: tính bảo mật, phân loại sắp xếp hay thay đổi tên của playlist chỉ với phần mềm GPlus.
GPlus > Youtube > Edit playlist settings.
 
Bước 1: Tải danh sách playlist trên kênh youtube.


 
Bước 2: Chỉnh sửa cài đặt Playlist.
 


 
Ngoài ra: Bạn có thể thiết lập để sử dụng nhiều tài khoản.
  • Bạn có thể thêm account để chỉnh sửa cài đặt playlist với nhiều tài khoản Google+
( Nếu không sử dụng nhiều tài khoản thì nó sẽ chỉ chỉnh sửa và cài đặt playlist cho tài khoản mình đã đăng nhập).
  • Thiết lập để sử dụng nhiều tài khoản.

 
 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn