Hướng dẫn tìm video theo từ khóa - GPlus
Hướng dẫn tìm video theo từ khóa - GPlus

Hướng dẫn tìm video theo từ khóa - GPlus

7/23/2018 2:21:03 PM
SEARCH VIDEO BY KEYWORD
Giúp bạn tìm kiếm video theo từ khóa. Bạn có thể tìm được địa chỉ ID, title, view… Đồng thời, bạn cũng có thể download ảnh nền của video bất kỳ về máy dựa và GPlus.
GPlus > Youtube >  Search video by keyword
 
Bước 1: Nhập từ khóa muốn tìm kiếm, thiết lập các điều kiện và click “Search”.
 

 
Thông tin thu được:


 
Bước 2: Download ảnh nền của video trên youtube.
 

 
 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn