Hướng dẫn tự động đăng bài, chia sẻ link Google+
Hướng dẫn tự động đăng bài, chia sẻ link Google+

Hướng dẫn tự động đăng bài, chia sẻ link Google+

Overall ratings: 68 | Rating: 4.9 out of 5
5/21/2015 1:39:31 PM
THÊM ÍT NHẤT MỘT NHÓM CHO TÀI KHOẢN G+ ĐỂ TRÁNH BỊ LỖI KHÔNG LOAD ĐƯỢC DANH SÁCH NHÓMck
Tạo tài khoản mới để share link. Tránh bị block tài khoản chính của bạn. Hoặc tạo nhiều trang trong account G+ rồi sử dụng trang để đăng tin để k sợ bị block tài khoản
(Không nên chia sẻ 1 link quá nhiều lần)
Bước 1:
Thêm danh sách link và nội dung muốn chia sẻ. Click vào nút thêm để thêm bài mới.Bước 2: Thiết lập thời gian delay giữa 2 lần chia sẻ trong khoảng thời gian. Và bắt đầu, phần mềm sẽ tự động đăng tất cả các bài được tick trong danh sách lên tất cả các nhóm và tường của bạn. Xem video hướng dẫn sử dụng plus24h:

0901.731.871

0906.235.636

x
💬