Hướng dẫn tự động đăng bài, chia sẻ link Google+
Hướng dẫn tự động đăng bài, chia sẻ link Google+

Hướng dẫn tự động đăng bài, chia sẻ link Google+

Overall ratings: 68 | Rating: 4.9 out of 5
5/21/2015 1:39:31 PM
THÊM ÍT NHẤT MỘT NHÓM CHO TÀI KHOẢN G+ ĐỂ TRÁNH BỊ LỖI KHÔNG LOAD ĐƯỢC DANH SÁCH NHÓMck
Tạo tài khoản mới để share link. Tránh bị block tài khoản chính của bạn. Hoặc tạo nhiều trang trong account G+ rồi sử dụng trang để đăng tin để k sợ bị block tài khoản
(Không nên chia sẻ 1 link quá nhiều lần)


HƯỚNG DẪN TỰ ĐỘNG ĐĂNG BÀI, CHIA SẺ LINK GOOGLE+
 

Bước 1: Tải danh sách cộng đồng trên Google+.
Chọn cộng đồng muốn share bài trong danh sách cộng đồng đã tham gia.
 

 
Bước 2: Thêm danh sách link và nội dung muốn đăng bài, chia sẻ bài lên cộng đồng google+.


 
Thêm bài viết muốn chia sẻ:
 

 
Thiết lập đăng bài, đăng tường trong danh sách bài chia sẻ.


 
Bước 3: Thiết lập tài khoản đăng bài, share bài lên Google+.
  • Tick để thêm account đăng bài, share bài trên google+.
  • Tick để đăng random nhóm và chuyển acc sau khi post được bao nhiêu bài.
  • Nếu bạn sử dụng từ 5 account trở lên, Click để “Reset Dcom, HMA” để đăng và share bài liên tục và đổi ip bằng DCom, HMA.
 

 
Bước 4: Thiết lập thông số thời gian và click “Bắt đầu”.
 


Xem video hướng dẫn sử dụng plus24h:

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn