Hướng dẫn tự động đăng bài lên tường trên Google+
Hướng dẫn tự động đăng bài lên tường trên Google+

Hướng dẫn tự động đăng bài lên tường trên Google+

Overall ratings: 1 | Rating: 5 out of 5
11/3/2018 10:03:59 AM
HƯỚNG DẪN TỰ ĐỘNG ĐĂNG BÀI LÊN TƯỜNG TRÊN GOOGLE+
Thiết lập tự động đăng bài lên tường cá nhân của bạn trên Google+.
GPlus > Share Google+ > Post Wall.
 

Bước 1: Thêm danh sách link và nội dung muốn đăng.
 

 
Thêm bài viết muốn đăng.
 

 
Bước 2: Thiết lập đăng tường bằng nhiều tài khoản.
  • Tick để đăng tường bằng nhiều nick.
  • Nếu bạn sử dụng từ 5 account trở lên, tick “Reset DCom, HMA” để đăng tường liên tục và đổi ip bằng DCom, HMA.

 
Bước 3: Thiết lập thông số thời gian, bài đăng và click “Bắt đầu”.
 

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn