Lấy link công tác viên playlist youtube - GPlus
Lấy link công tác viên playlist youtube - GPlus

Lấy link công tác viên playlist youtube - GPlus

7/24/2018 9:59:55 AM
LẤY LINK CỘNG TÁC VIÊN PLAYLIST YOUTUBE - GPLUS
Chức năng này sẽ giúp bạn lấy được link của các Cộng Tác Viên của các video trên kênh youtube của bạn bằng phần mềm GPlus. Link này cho phép 1 người bất kì chỉnh sửa playlist đó của bạn mà không cần quyền truy cập của bạn, chỉ cần có link công tác viên thì người khác có thể chỉnh sửa playlist này.
GPlus > Youtube > Lấy link CTV Youtube
 
Bước 1: Lấy danh sách playlist trên youtube.
 

 
Bước 2: Thiết lập thời gian delays và click “Bắt đầu”.
 

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn